VBH je stručni časopis Hrvatskog knjižničarskog društva. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, vijesti i izvještaje o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te priloge iz relevantnog područja zakonodavstva. Svi znanstveni i stručni radovi prolaze postupak recenzije koji uključuje jednog do dva anonimna recenzenta, među kojima se prema prilikama pojavljuju i inozemni recenzenti. 

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: SCOPUS, FRANCIS,  IBZ Online, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Information Science and Technology Abstracts  i  Library and Information Science Abstracts (LISA). 

Do 2018. časopis je izlazio 4 puta godišnje. Od 2018. izlazi polugodišnje (godišnje 2 broja). Ukoliko nije drugačije naznačeno, prilozi za buduće brojeve primaju se do 1. rujna te do 1. travnja. 

Narudžbe za pretplatu primaju se na e-mail adresu Hrvatskoga knjižničarskog društva: hkd@hkdrustvo.hr.

ISSN 0507-1925 (Tisak)

ISSN 1334-6938 (Online)

Obavijest: Skupštinski broj (god. 64, br. 1 za 2021. godinu) objavljen je 14. 5. 2021 (tiskana inačica) odnosno 25. 5. 2021. (mrežna inačica). 

Radovi za raznovrsni broj (broj 2) primaju se do 1. 9. 2021. 

Svezak 64 Br. 1 (2021)

Objavljeno: 2021-05-25

Predmetno kazalo

Kristina Feldvari

VII-IX

Uvodna riječ

Kornelija Petr Balog

XI-XII

Popularizacija znanosti u narodnim knjižnicama u RH

Radovan Vrana, Ivona Milovanović, Željka Salopek

1-25

Knjižnice grada Zagreba i odgovor na izazove vremena

Višnja Cej, Ivana Faletar Horvatić, Janja Maras

111-136

Digitalno, virtualno, online – u fokusu

Vikica Semenski, Jagoda Ille, Višnja Cej

137-156

I zatvoreni radimo

Anja Babić, Niko Cvjetković, Lara Pavić

157-174

U trendu i sa sedamdeset

Marina Mayer, Sofija Konjević

227-250

Školske knjižnice u virtualnom svijetu

Nataša Mesić Muharemi, Zorka Renić, Josip Strija

303-317

Svi brojevi