- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama  //  Dokumenti i linkovi  //  Pismenost - sposobnost bez koje se ne može
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

Dokumenti i linkovi


Pismenost - sposobnost bez koje se ne može

Hrvatsko čitateljsko društvo organiziralo je međunarodno stručno savjetovanje pod nazivom “Pismenost - sposobnost bez koje se ne može” u Rijeci u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka dana 25. i 26. ožujka 2002. godine. Dunja-Marija Gabriel i Kristijan Ciganović prezentirali su radionicu o “Ulozi knjižnica u opismenjavanju osoba s posebnim potrebama”, koju su priredili članovi Radne grupe za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva. Sažetak radionice: ULOGA KNJIŽNICA U OPISMENJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA U tijeku 2001. godine na prijedlog Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD) počela je s radom Radna grupa za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (u daljnjem tekstu OPP), ustanovljena zbog potrebe i želje za njihovim potpunim osamostaljivanjem i ravnopravnim uključivanjem u život zajednice. Tom prilikom utvrđeni su temeljni zadaci i ciljevi od kojih ističemo promicanje međunarodno ustanovljenih prava osoba s posebnim potrebama te poticanje hrvatske knjižničarske zajednice na poboljšavanje kvalitete pružanja usluga za OPP prevenstveno u narodnim knjižnicama, a potom u sveučilišnoj i ostalim fakultetskim te školskim knjižnicama. Kako se u skupinu OPP ubrajaju slijepi i slabovidni, gluhi i nagluhi, gluho-slijepi, osobe s fizičkim i mentalnim poteškoćama, bolnički pacijenti, osobe zbrinute u domovima umirovljenika, starije slabo pokretne osobe vezane uz kuću i osobe u penalnim ustanovama, želja nam je prikazati postojeća iskustva u radu knjižnica te moguću ulogu knjižnica u njihovom opismenjavanju i omogućavanju čitanja. Upravo osnivanjem navedene Radne grupe započelo se s uspostavljanjem organizirane suradnje s raznim ustanovama i udrugama za osobe s posebnim potrebama, poremećajima i oštećenjima u Hrvatskoj te konzultiranje s istima zbog ispitivanja i utvrđivanja specifičnih korisničkih potreba (npr. Udrugom za promicanje inkluzije, Hrvatskim savezom slijepih i sl.). Dorađuju se i osmišljavanju dodatni posebno prilagođeni programi za knjižnice koji trebaju uključivati organiziranje igraonica, radionica i promicanje prava OPP te prevođenje međunarodnih standarda za knjižnične usluge za OPP. Pri tome se programi izrađuju isključivo u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima (defektolozima, logopedima, pedagozima u odgojno-popravnim zavodima, informatičarima, samim osobama s posebnim potrebama i sl.). Na ovakav način nabavila bi se odgovarajuća literatura (zvučne knjige, knjige na brajici itd.), didaktičke igračke, oprema i tehnologija (za informatizaciju) te omogućilo organiziranje stacionara i slanje knjiga poštom na kućnu adresu, educiranje knjižničnih djelatnika za rad s osobama s posebnim potrebama i uspostavljanje službe volontera za usluživanje starijih i slabo pokretnih osoba u kući.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -