- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za povijest knjige i knjižnica  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi
Komisija za povijest knjige i knjižnica

Plan i program

Plan rada: 2016.-2018.

 1. Nastavak rada na prikupljanju podataka za Adresar zbirki starih knjiga i rukopisa

 
Na temelju izrađene metodologije i plana rada nastavit će se prikupljanje podataka za Adresar zbirki starih knjiga i rukopisa i njegovu objavu u elektroničkom obliku.
 

2. Adresar/blog knjižničara koji obrađuju staru građu

Na poticaj Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo, članovi Komisije sudjelovali su u izradi adresara knjižničara koji obrađuju staru građu. Planira se njegova objava na stranicama HKD-a.

Planira se pokretanje mrežnog mjesta/bloga vezanog uz hrvatske baštinske zbirke i poticanje objavljivanje vijesti o njima.

Planira se povezivanje s blogom IFLA-ine RBSC (Rare Books and Special Collections Section) i drugim srodnim mjestima u svrhu upoznavanja međunarodne javnosti s radom vezanim uz obradu, zaštitu i prezentaciju hrvatske baštine.

3. Bibliografija radova o baštinskim zbirkama

Očekuje se nastavak rada na prikupljanju podataka za bibliografiju radova o baštinskim zbirkama te njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama HKD-a i na mrežnom mjestu/blogu vezanom uz hrvatske baštinske zbirke.
 

4. Znanstveno-istraživački rad

Planira se daljnja suradnja i aktivnosti na izradi nacionalnog pravilnika za katalogizaciju uključivanjem u rad radnih grupa te provedbom istraživanja za pojedine dionice pravilnika koje se odnose na staru knjigu. 

Poticat će se aktivna suradnja s IFLA-inom Rare Books and Special Collections Section (uključivanje u rasprave i organizacije događanja).
 
Praćenje rada IFLA-ine Specijalne interesne grupe iz digitalne humanistike i istraživanje uloge/zadataka zbirki stare i rijetke građe u okviru digitalne humanistike.
 
5. Prijevod

 

Završit će se prijevod IFLA-inih smjernica Guidelines for Planning the Digitization of Rare Book and Manuscript Collestions koje je izradila IFLA Rare Books and Special Collections Section (prijevod Marijana Tomić, stručna redakcija Tinka Katić). U dogovoru s Komisijom za povijest knjige i knjižnica, prijevod je prijavljen HKD-u za objavljivanje u 2017. Planira se i rad na dodatku smjernica: hrvatski primjeri i dokumenti.

 

6. Edukacijski programi  

 

Članovi Komisije uključit će se u edukacijske programe kao polaznici i izvođači. Osobit je naglasak na koordinaciji s Radnom grupom za edukaciju i primjenu pravilnika Stručnog odbora za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju, u području primjene pravilnika na zbirke stare i rijetke građe (specijalne zbirke).

 

7. Programi preventivne zaštite baštinskih zbirki

Članovi Komisije uključivat će se prema mogućnostima u rad na terenu, odnosno sudjelovati u organizaciji i provedbi programa preventivne zaštite baštinskih zbirki koje financijski podupire Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i lokalne zajednice. Također će se uključivati u organiziranje uređenja baštinskih zbirki (pomoć pri koordinaciji aktivnosti s konzervatorskim odjelima Ministarstva kulture i pripremi dokumentacije za prijavu na natječaje Ministarstva kulture čišćenje, snimanje stanja, opis na razini zbirke i sl.).

8. Međunarodna suradnja

Poticat će se  suradnja s IFLA-inom Rare Books and Special Collections Section te srodnim tijelima, npr. Indigenous Section, Preservation and Conservation Section, osobito u pripremi programa za konferenciju IFLA-e 2017. i 2018.

 

 

Plan rada za 2013. godinu 

Nastavak rada na prikupljanju podataka za Adresar zbirki starih knjiga i rukopisa

U okviru rada Komisije, dosad su objavljeni podaci samo za Splitsko-dalmatinsku županiju te djelomično prikupljeni za zadarsku i osječku županiju. U međuvremenu, Hrvatski zavod za knjižničarstvo, u okviru svoje matične djelatnosti, pristupio je sustavnom prikupljanju podataka o baštinskim zbirkama. Kako bi se ovaj rad uskladio i organizirao na što bolji i učinkovitiji način, Komisija će se povezati sa Zavodom te donijeti zajedničku metodologiju i plan za prikupljanje podataka i njihove objave.

Adresar/blog knjižničara koji obrađuju staru građu

Radi razmjene iskustava izradit će se adresar knjižničara i objaviti na mrežnoj stranici HKD-a.  

Bibliografija radova o baštinskim zbirkama

Tijekom 2013. planira se prikupljanje podataka za bibliografiju radova o baštinskim zbirkama te njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama HKD-a. 

Znanstveno-istraživački rad

Tijekom 2013. planira se:
- izrada nacrta istraživanja o doprinosu djelatnika  razvoju knjižnica, posebice vezano uz osnivanje knjižnica, zaštitu vrijedne i stare građe i sl. u čiju će se provedbu nastojati uključiti i članovi nekih drugih komisija HKD-a; poželjna bi bila i suradnja s odjelima/odsjecima za knjižničarstvo na hrvatskim sveučilištima;
- suradnja na izradi nacionalnog pravilnika za katalogizaciju: uključivanje u rad radnih grupa. 

 
Edukacijski programi 

Članovi Komisije uključit će se u edukacijske programe kao polaznici i izvođači. Stoga će se Centru za stalno stručno usavršavanje predložiti dvije vrste radionica:
- radionice training the trainers za članove Komisije za povijest knjige i knjižnica, Komisije za zaštitu knjižnične građe i knjižničare matičare nadležne za skrb o baštinskim zbirkama/kulturnom dobru kao priprema za samostalno vođenje radionica u njihovim sredinama
- radionice/predavanja za vlasnike baštinskih zbirki, knjižničare u baštinskim zbirkama,  konzervatore za pokretna kulturna dobra na temu:
o preventivna zaštita baštinskih zbirki
 evidencija, inventarizacija i katalogizacija
 odabir zbirki, izrada dokumentacije i prijava programa preventivne zaštite za dodjelu financijskih sredstava (Ministarstvo kulture, županijske i gradske vlasti)
 definiranje suradnje nadležnih ustanova 
 javno zagovaranje zaštite baštinskih zbirki
o pravna zaštita baštinskih zbirki – upis u Registar kulturnih dobara RH
 izrada dokumentacije za preventivnu zaštitu
 izrada dokumentacije za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra
- radionice za knjižničare u baštinskim zbirkama:
o osnove kodikologije
o klasifikacija liturgijskih knjiga
o identifikacija rukopisnih i tiskanih fragmenata
o sadržajna obrada stare građe
o formalna katalogizacija stare građe
o Kvalitativne metode: usmena povijest i utemeljena teorija

Sudjelovanje u organizaciji i provedbi preventivne zaštite baštinskih zbirki

Kroz opisane edukacijske programe, članovi Komisije osposobit će se za aktivno uključivanje u rad na terenu, odnosno sudjelovanje u programima preventivne zaštite baštinskih zbirki koje, uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH i lokalnih zajednica, organizira Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -