- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  2. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Slobodan pristup službenim publikacijama u službi razvoja demokracije
2. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Slobodan pristup službenim publikacijama u službi razvoja demokracije

Mjesto održavanja: Zagreb 10.12.2002
Organizator: Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja HKD-a,
Komisija za državne informacije i službene publikacije,
Katedra za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Program


Formular za prijavu

Prezime
 
Ime
 
     
Ustanova
 
Adresa
 

Kotizaciju u iznosu od 100,00 kn molimo uplatiti do 30. studenoga 2002. na iro raun Hrvatskoga knjiniarskog drutva 2360000-1101451830 m.b. 3236706 s naznakom "za okrugli stol". Uz radne materijale za okrugli stol, u kotizaciju je ukljueno osvjeenje te 50% cijene zbornika radova koji e nakon skupa biti objavljen.


Hrvatsko knjižničarsko društvo i Katedra za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu organiziraju okrugli stol o slobodnom pristupu službenim publikacijama. Taj će se međunarodni skup održati 10. prosinca 2002., na Međunarodni dan ljudskih prava, u prostorijama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4 (dvorana na mezaninu).

Tema planiranog skupa je Slobodan pristup službenim publikacijama u službi razvoja demokracije, a predviđa se sudjelovanje eminentnih stranih i domaćih stručnjaka.

Tema okruglog stola odabrana je zato što je pravo na slobodan pristup službenim informacijama jedno od osnovnih ljudskih prava te se danas smatra temeljnim preduvjetom demokratizacije društva i stvaranja aktivnog građanstva, koje može obaviješteno i meritorno odlučivati o zbivanjima u zajednici u kojoj živi. Knjižnice kao javne ustanove preuzimaju ulogu posrednika koji omogućuje slobodan protok informacija o državnoj i lokalnoj politici, zalažući se za osiguravanje dostupnosti izdanja državnih tijela do mjesne razine.
Pravni sustav Hrvatske osigurava mogućnosti za slobodan pristup službenim publikacijama, a kroz zakonske propise potrebno je neprestano nadograđivati postojeću pravnu podlogu. Promicanjem obrazovanja knjižničara za područje slobode informiranja te upravljanja zbirkama službenih publikacija kao i aktivnim uključivanjem knjižničara u izradu zakona koji se odnose na dostupnost službenih informacija, Hrvatsko knjižničarsko društvo i Katedra za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta žele dati svoj doprinos demokratizaciji Hrvatske.

Od izlaganja na Okruglom stolu očekujemo da:


  • doprinesu širenju svijesti o ulozi knjižnica u ostvarivanju prava na informiranje pojedinaca i demokratizaciji društva,

  • istaknu važnost oblikovanja zbirki službenih publikacija,
    ukažu na potrebu da knjižnice postanu mjesta javnog pristupa umreženim službenim informacijama,

  • pomognu u uklanjanju prepreka ostvarivanju slobodnoga pristupa informacijama u knjižnicama.


Dodatna obavijest
Za one koji će prenoćiti u Zagrebu predlažemo, zbog blizine, Hotel International. Više podataka možete naći na njihovim mrežnim stranicama: http://www.hup-zagreb.hr/international.html
Hotelski smještaj izravno se prijavljuje, s napomenom da ste sudionik okruglog stola Hrvatskog knjižničarskog društva.

Cijene:
Jednokrevetna soba (noćenje+doručak)… 450,00 kn
Dvokrevetna soba (noćenje+doručak)… 600,00 kn
Boravišna pristojba i osiguranje gosta iznose 8,22 kn po osobi / danu i nisu uključeni u osnovnu cijenu usluge
Ukoliko bude više od 15 prijavljenih gostiju, cijene će se umanjiti za 20%.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -