- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  10. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
10. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Terme Tuhelj, Tuheljske toplice 30.09.2015 - 02.10.2015
Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu; Suorganizatori: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Sekcija za narodne knjižnice, Gradska knjižnica Krapina

Tema: Vrednovanje djelatnosti narodnih knjižnica
Tema Desetog savjetovanja utvrđena je temeljem zaključka sa Devetog savjetovanja te je posebno istaknuta potreba provođenja sustavnog vrednovanja knjižničnih usluga i utvrđivanje parametara za vrednovanje narodnih knjižnica. Određivanje parametara za utvrđivanje utjecaja narodnih knjižnica na zajednicu, predstavljanje pokazatelja uspješnosti rada narodnih knjižnica i utvrđivanje djelovanja u skladu sa Standardima za narodne knjižnice ključno je za daljnji razvoj i napredak narodnog knjižničarstva. Pri tome posebnu važnost treba dati vrednovanju poslovanja narodnih knjižnica posebno s obzirom na mjerenje utjecaja knjižničnih službi i usluga na korisnike te provođenje istraživanja zadovoljstva korisnika i zajednice. Uvidom u stanje knjižnične statistike i njezine primjene u hrvatskim narodnim knjižnicama temeljem postojeće prakse i međunarodnih ISO standarda prati se i prikazuje učinkovitost knjižnica u sustavu narodnih knjižnica u Hrvatskoj te se očekuje uključivanje narodnih knjižnica u javno dostupan sustav elektroničkog prikupljanja, obrade i izvještavanja statističkih podataka za sve vrste knjižnica tijekom iduće godine (kako je to predviđeno prijedlogom novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti - čl. 10).

Savjetovanje će se odvijati u okviru slijedećih podtema:

 • kultura kvalitete
 • primjeri dobre prakse vrednovanja djelatnosti narodnih knjižnica
 • mjerenje uspješnosti poslovanja narodnih knjižnica (mjerenje utjecaja knjižničnih službi i usluga na korisnike, istraživanja zadovoljstva korisnika i zajednice)
 • vrednovanje projekata i programa (vrste programa, metoda vrednovanja, pokazatelji)
 • vrednovanje digitalnih usluga
 • učinci (utjecaji) knjižničnih programa i usluga
 • statistički podaci (upit u skladu sa ISO standardima i Standardima za narodne knjižnice)
 • elektroničko prikupljanje i obrada podataka

Cilj
Cilj Savjetovanja je raspraviti teorijska i praktična pitanja vezana uz glavnu temu i podteme savjetovanja, dati primjere dobre prakse iz zemlje i svijeta na uvid i korištenje stručnoj knjižničarskog zajednici te utvrditi parametre za vrednovanje narodnih knjižnica.

Način rada

 • pozvana izlaganja (15 – 20 min.)
 • prijavljena izlaganja (10 – 15 min.)
 • pecha kucha prezentacije (7 min.)
 • izlaganja na posteru
 • okrugli stol - ujednačavanje prikupljanja statističkih podataka primjenom hrvatskih ISO normi (ISO 2789 i ISO 11620) za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu/analizu i prikaz statističkih podataka o poslovanju narodnih knjižnica
 • panel rasprava – kultura kvalitete i kultura vrednovanja, normativni akti u području vrednovanja
 • Radni jezik
 • hrvatski i engleski

Raspored
U srijedu, 30. rujna 2015., predviđen je dolazak, registracija i smještaj sudionika. U 16.30 sati održat će se svečano otvaranje Skupa.

Radni dani Savjetovanja bit će 30. rujna, 1. listopada i 2. listopada 2015. Zajednička svečana večera održat će se 1. listopada 2015. u 20.00 sati.

U petak, 2. listopada 2015. u 13.30 sati slijedi odjava iz Terma Tuhelj i polazak za Krapinu gdje je organizirana posjeta Gradskoj knjižnici Krapina i razgled Muzeja krapinskih neandertalaca uz stručno vodstvo. Povratak iz Krapine za Zagreb predviđen je u 16.30 sati.

Pitanja vezana uz organizaciju Savjetovanja primaju se e-poštom na adresu savjetovanje@nsk.hr

Prijava radova
Organizatori ovim putem pozivaju knjižničare, koji žele i imaju što reći o pitanjima iz tematike Savjetovanja, da prijave svoja izlaganja.

Molimo sve zainteresirane za izlaganje na 10. savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj da do 15. travnja 2015. pošalju sažetke na adresu e-pošte savjetovanje.programskiodbor@nsk.hr. Prijave sažetaka primaju se isključivo u elektroničkom obliku. Sažetak i naslov rada potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.
Upute za prijavu sažetka:

 1. autor(i)
 2. naslov rada
 3. sažetak (od 250 do 400 riječi, font Times New Roman, veličina 12)
 4. ustanova
 5. adresa
 6. telefon
 7. e-pošta

Svi sažeci bit će recenzirani, a obavijest o prihvaćenome radu bit će dostavljena elektroničkim putem do 15. lipnja 2015.

Napomena: Radovi za Zbornik s 10. savjetovanja prikupljat će se do 15. veljače 2016.

Upute za izradu izlaganja na posteru:

 • Preporučena dimenzija postera: 70 x 100 cm
 • Postersko izlaganje treba sadržavati sljedeće elemente:
  • Naslov rada
  • Autor(i) i adresa institucije
  • Cilj i svrha rada. Metodologija rada, rezultati i zaključak.

Upute za izradu pecha kucha prezentacije:

 • PowerPoint prezentacija koja je ograničena na 20 slajdova
 • trajanje slajdova ograničeno je na 20 sekundi
 • izmjena svakog slajda odvija se automatski nakon isteka 20 sekundi
 • ukupno trajanje prezentacije je 6 minuta i 40 sekundi
 • pogodno za kreativnu, sažetu i brzu prezentaciju primjera dobre prakse

Programski odbor
Ana Barbarić, Martina Dragija-Ivanović, Ljiljana Sabljak, Dubravka Đurić-Nemec, Dunja Marija Gabriel, Jelica Leščić, Kornelija Petr-Balog, Dunja Seiter-Šverko, Zdravko Štefanić.

Organizacijski odbor
Sandi Antonac, Dunja Marija Gabriel, Vesna Jelić, Ante Livajić, Nela Marasović, Zdravko Štefanić, Dobrila Zvonarek.

Kotizacija
Uključuje sudjelovanje na skupu, radne materijale za Savjetovanje, piće dobrodošlice 30. rujna 2015., osvježenja u stankama i svečanu večeru 1. listopada 2015.

do 31. kolovoza 2015. 300,00 kn (45 €) s uključenim PDV-om
od 1. do 25. rujna 2015. 500,00 kn (65 €) s uključenim PDV-om
Studenti/ce knjižničarstva i osobe u pratnji ne plaćaju kotizaciju.
 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -