- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  7. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Knjižnice i intelektualno vlasništvo
7. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Knjižnice i intelektualno vlasništvo

Mjesto održavanja: Muzej Mimara, Zagreb 10.12.2007 - 10.12.2007
Organizator: HKD - Komisija za slobodan pristup informacijama, HKD - Radna grupa za autorsko pravo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Katedra za bibliotekarstvo

Program

Skup će se održati u Muzeju Mimara, Plava dvorana, Roosveltov trg 5, Zagreb.

Formular za prijavu

Komisija za slobodan pristup informacijama Hrvatskoga knjižničarskog društva i Katedra za bibliotekarstvo Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2001. godine redovito obilježavaju Međunarodni dan ljudskih prava, 10. prosinca, organiziranjem okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama. Dosad održani okrugli stolovi bili su posvećeni osiguranju pristupa informacijama iz kulture, službenim informacijama, informacijama za posebne skupine korisnika, informacijama za članove akademske zajednice, doživotnom učenju, etici i borbi protiv korupcije.


Formular za prijavu

Prezime
 
Ime
 
     
Ustanova
 
Adresa
 
MB/JMBG
 
Tel. / Faks
 
e-mail
 

Rok za prijave: 1. prosinca 2007. na adresu: hkd@hkd.hr ili faks: 01/615 93 20.
Nakon 1. prosinca 2007. prijave e se primati prema mogunostima vezanim uz kapacitet dvorane i uz 50% viu kotizaciju.
Kotizaciju u iznosu od 150,00 kn (za lanove HKD-a) odnosno 195,00 kn za ostale molimo uplatiti do 5. prosinca 2007. godine na iro raun Hrvatskoga knjiniarskog drutva 2360000-1101451830 ; MB 3236706 s naznakom "za 7. okrugli stol". Uz radne materijale za okrugli stol, u kotizaciju je ukljueno i osvjeenje.

Redovni studenti bibliotekarstva osloboeni su plaanja kotizacije.

Tema je Sedmog okruglog stola Slobodan pristup informacijama i intelektualno vlasništvo. U koncipiranju i organiziranju ovogodišnjega skupa sudjeluje i Radna grupa za autorsko pravo Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Tema okruglog stola odabrana je stoga što suvremeno društvo teži postati društvo znanja, a to znači da građanima mora omogućiti slobodan pristup izvorima znanja i obavijesti, no pritom mora paziti da ne povrijedi prava intelektualnog vlasništva koja su zajamčena ustavom i zakonskim propisima. U uređenom se društvu nastoji postići pravična ravnoteža između dostupnosti informacija i zaštite intelektualnog vlasništva. Dostupnost informacija podrazumijeva slobodan i besplatan pristup, koji omogućuje daljnji razvitak znanosti i rast znanja akumuliranog u društvu, što znači i razvitak društva u cjelini. Poštivanje prava na intelektualno vlasništvo također se smatra preduvjetom za daljnji razvoj društva, jer se njime potiču autori na daljnje stvaranje. Prijenos autorskih djela na nove komunikacijske medije, kao i stvaranje izvornih djela na novim medijima te njihovo okupljanje, npr. u velikim bazama podataka, koje zahtijevaju uređivanje i održavanje, znatno je promijenilo i mijenja način na koji se dosad održavala ravnoteža među opravdanim zahtjevima nositelja prava intelektualnog vlasništva i korisnika autorskih djela. Velike promjene već su se dogodile u objavljivanju, raspačavanju i korištenju autorskih djela pa je u skladu s njima potrebno i promijeniti zakonske propise. Javljaju se i inicijative za promjenom dosadašnjega načina rada značajnih međunarodnih organizacija, poput WIPO-a.

Kao i prošlih godina predviđeno je sudjelovanje pozvanih domaćih i inozemnih izlagača.

Teme ovogodišnjega Okrugloga stola:

 1. autorsko pravo i knjižnice u Europi i Hrvatskoj
 2. nova zadaća knjižnica – uspostavljanje ravnoteže između osiguranja slobodnog
  pristupa korisnicima i zaštite autora
 3. dopušteni postupci reprodukcije građe (fotokopiranje, mikrofilmiranje,
  digitalizacija, prijenosi u druge formate)
 4. dopušteni postupci pri posudbi i dostavi dokumenata
 5. uvođenje prava na naknadu za javnu posudbu u Hrvatskoj kao dijela kulturne strategije
 6. kolektivno ostvarivanje autorskih prava
 7. značenje otvorenog pristupa za knjižnice
 8. knjižnice kao nakladnici.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -