- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  38. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva  //  Program
38. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Program

 

 26. 09. 2012. (srijeda)

15:30 - 17:30

Prijava sudionika i verifikacija delegata

15:30 - 19:00

Postavljanje postera

15:00 - 17:00

Sastanci sekcija, komisija i radnih grupa HKD-a

17:00 - 17:40 Dvorana Hrast/Javor

Pozdravni govor i otvaranje Skupštine

17:40 - 18:30 Dvorana Hrast/Javor

Plenarna izlaganja - moderator:  Marina Vinaj

Klaus Peter Böttger - Access to e-books - chances and limits, the challenge for libraries
Aleksandra Horvat i Marijana Mišetić - Uloga stručnog knjižničarskog društva danas

18:30 - 19:00 Dvorana Hrast/Javor

Prezentacija izdanja HKD-a
Prezentacija Knjižničarstva, časopisa Društva knjižničara Slavonije i Baranje
 

19:00 - 20:00 Dvorana Kesten

Konstituirajuća sjednica Stručnog odbora (2012.-2014.)

20:30

 Koktel dobrodošlice

 

 27. 09. 2012. (četvrtak)

09:00 - 12:00

Prijava sudionika i verifikacija delegata

09:00 - 11:00

     Paralelna izlaganja

Dvorana Javor

Moderator: Marina Vinaj

1. Analiza stanja stare i rijetke bibliotečke građe u institucijama kulture i prosvete u Beogradu – Dejan Vukičević
2. Čarobni ormar : zbirka Rara u šibenskoj Gradskoj knjižnici – Karmen Krnčević, Antonija Miše
3. Knjižna baština u knjižnicama Istarske županije: stanje, zaštita i očuvanje, pristup – Nadia Bužleta
4. Iz spomeničkoga blaga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek –  Marijana Špoljarić, Liljana Krpeljević
5. EBSCO: Premium Research Experience and Library Success: EBSCO Discovery Solution - Jan Luprich and Mirko Kondic
6. Kroz online kataloge do imaginarnih knjižnica : primjer kulturne baštine Sveučilišne knjižnice u Splitu – Mihaela Kovačić
7. Na putu prema registraciji „Zbirke umjetničkih knjiga i reprodukcija“ iz fundusa Knjižnice Strossmayerove galerije HAZU – Indira Šamec Flaschar
8. Obvezni primjerak kao kulturno dobro - opravdanost statusa i propisi u vezi s time - Milenka Bukvić
9. Sustavi zaštite digitalizirane građe - Ljiljana Križan

Dvorana Lipa

Moderator: Ljiljana Sabljak

1. Percepcija korisnika o knjižnici i knjižničnim uslugama kao temelj marketinške strategije knjižnice – Radovan Vrana, Jasna Kovačević
2. Adventski kalendar božićnih priča – Marija Pranjić, Marija Pejaković
3. Čitateljski blogovi "Tragači" i "Knjiški Frikovi" - usluge za djecu i mlade na Webu 2.0 – Alica Kolarić, Vjeruška Štivić, Žozefina Žentil Barić, Sonja Šimić
4. Knjižnica bez zidova - Knjižnice grada Zagreba na Interliberu – Alka Stropnik, Arijana Herceg Mićanović
5. Knjižnične usluge za djecu rane dobi i roditelje u Hrvatskoj – Kristina Čunović, Ivanka Stričević
6. ProQuest: ProQuest - partner for major projects- Iulian Herciu
7. Kompetencije dječjih knjižničara: koliko poznaju literaturu za svoje korisnike – Ivana Martinović, Ivanka Stričević
8. Multimedijalne radionice za djecu i mladež - suradnja knjižničara i studenata volontera Pedagoškog fakulteta - Jelena Petrovska
9. Priče iz potkrovlja - program za mlade u narodnoj knjižnici "P. Preradović" Bjelovar – Tina Gatalica, Rajna Gatalica
10. Primjena Programa knjižnično-informacijskog obrazovanja učenika u III. Gimnaziji Osijek – Sanja Galic

Dvorana Kesten

IFLA / ALP Radionica - Regionalna suradnja: izazov i prilika.  Moderatori: Edita Bačić i Winnie Vitzansky

11:00 - 11:30

 Stanka uz kavu

11:30 - 13:00

     Paralelna izlaganja

Dvorana Javor

Radionica - Visokoškolska knjižnica i autorska prava s posebnim osvrtom na e-knjige i e-usluge  -  Dejana Golenko, Dragutin Nemec i Edita Bačić

Dvorana Lipa

Okrugli stol – Registracija knjižnične građe u baštinskim ustanovama – Komisija za muzejske i galerijske knjižnice. Moderator: Štefka Batinić

Dvorana Kesten

Nacrt Strategije razvoja narodnih knjižnica RH – rasprava. Moderatori: Zdenka Sviben i Gorana Tuškan Mihočić

13:00 - 15:00

 Stanka

15:00 - 16:30

Paralelna izlaganja

Dvorana Javor

Moderator: Štefka Batinić

1. Stari fond knjižnice Muzeja za umjetnost i obrt kao kulturno dobro – Silvija Brkić
2. Zagrebačka efemera : neki aspekti rubnih dokumenata urbane kulture – Dubravka Petek
3. Thompson Reuters: Thomson Reuters presents the Book Citation Index - Guillaume Rivalle
4. Zavičajni identitet Istre za globalizacijski svijet - Nela Načinović
5. Zavičajna zbirka Possegana kao čuvarica i promicateljica kulturnog dobra – Dijana Klarić
6. Podsticanje produkcije i kontekstualizacije zavičajne građe kao moguće strategije razvoja biblioteka kroz interkulturni dijalog, interaktivno bibliotekarstvo i digitalizaciju – Dragan Stojmenović

Dvorana Lipa

Moderator: Vinka Jelić Balta

1. Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja – stanje i perspektive – Ljiljana Vugrinec, Vinka Jelić Balta
2. Izzivi sodelovanja bibliotekarskih društev – Sabina Fras Popović
3. SAGE: SAGE Knowledge - The Ultimate Social Sciences Online Library - Marcin Kwiatkowski
4. Novi uvez – glasilo Zagrebačkog knjižničarskog društva: kako dalje - Katja Matković Mikulčić
5. Zelena knjižnica - projekt Društva bibliotekara Istre – Ivan Kraljević
6. „Svezak“ – stručni časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja – Zorka Renić, Silvija Perić
 

16:30 - 17:00

 Stanka uz kavu

17:00 - 19:00 Dvorana Hrast/Javor

Izvještajna i izborna skupština
Dodjela Kukuljevićeve povelje i Nagrade Eva Verona (oko 18,15 sati)

19:00 - 20:00 Dvorana Kesten

Konstituirajuća sjednica Glavnog odbora (2012.-2014.)

20:30

 Svečana večera

 

 28. 09. 2012. (petak)

9:00 - 11:00

Paralelna izlaganja

Dvorana Javor

Okrugli stol E-knjige moderator Aleksandra Horvat; Sudionici: Zvonimir Bulaja, Marina Lončar, Kornelija Petr Balog, Irena Pilaš, Jasenka Pleško, Andreja Tominac, Marko Tot, Andreja Zubac

 

Dvorana Lipa

Moderator: Zagorka Majstorović

1. Strategija razvoja visokoškolske knjižnice kao dio razvojne strategije visokoškolske ustanove – Vesna Radičević
2. Fakultetske knjižnice u RH - prijedlozi za strategiju razvoja fakultetskog knjižničarstva s osobitim osvrtom na djelatnike – Blanka Salatić
3. Emerald: Emerald in 2013 - Daria Ziolkowska
4. Sveučilišni knjižnični sustavi – suradnjom do postizanja zajedničkih ciljeva – Sanda Hasenay, Svjetlana Mokriš Marendić
5. Zadaće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u izradi Strategije razvoja pojedinih vrsta knjižnica - ključnog dokumenta uspostave knjižničnog sustava – Zagorka Majstorović, Veronika Čelić-Tica, Jelica Leščić
6. Strategija razvoja specijalnih knjižnica u Republici Hrvatskoj 2012. do 2017. – Alisa Martek, Vesna Špac, Nada Avakumović, Gordana Ramljak, Marina Vinaj
7. Smjernice za knjižnice učeničkih domova – Ivana Ivančić
8. Putokaz za izradu hrvatskih smjernica za knjižnične usluge za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak – Amelija Žulj, Ljiljana Sabljak, Dunja Marija Gabriel

 

11:00 - 12:00

 Posteri uz kavu

1. Elektroničko izdavaštvo i stvaranje repozitorija Arheološkog muzeja Istre - Adriana Gri Štorga
2. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek - usluge i aktivnosti za odrasle korisnike narodne djelatnosti – Merien Gracek, Svjetlana Mokriš Marendić
3. Transformacija knjige od pečenih glinenih plčica do elektroničke knjige – Andreja Zubac, Andreja Tominac, Sandra Maričković
4. Korisniku knjižnice na e-usluzi - Mirna Šušak-Lukačević, Sanda Hasenay
5. Vremeplov zvučne knjige – Jelena Lešaja
6. Bibliografija zaposlenika i institucionalni repozitorij : ogledalo knjižnice i ustanove, iskustva knjižnice Državnog hidrometeorološkog zavoda – Ivanka Mihovilić
7. Tko je Alma? : ponašanje mladih na Facebooku : edukacijska uloga knjižničnih usluga za veću sigurnost – Sandra Berak, Marina Putnik
8. Deset godina AV-odjela u knjižnici Tina Ujevića – Tea Grašić-Kvesić, Stella Seissel Livaić
9. Korisnici e-usluga u Karlovačkoj županiji - Jasmina Milovčić
10. Korištenje računala i interneta u narodnim knjižnicama Osječko-baranjske županije – Darko Lacović, Sanjica Faletar Tanacković, Tomislav Jakopec
11. Znanstvena indeksiranost i citiranost – usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu – Goranka Mitrović
12. Pristup knjižničnoj građi korištenjem web stranice matične ustanove Arheološki muzej Zadar - Marina Maruna
13. Zbirka Andrija Štampar - Lovela Machala Poplašen, Martina Čuljak
14. E-knjiga - sadašnjost ili budućnost? - Ivana Pažur
15. Prikaz najstarijih knjiga iz „Zbirke starih i raritetnih prirodoslovnih knjiga Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja“ - Darija Ćaleta
16. Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Marijan Šember, Lea Škorić, Helena Markulin
17. Anketa o projektima digitalizacije u narodnim knjižnicama – Jelica Leščić, Andrea Delišimunović, Zvonimir Begić
18. Izgradnja specijalne zbirke znanstvenog područja socijalnih djelatnosti : mogućnosti, problemi i rješenja - Ksenija Švenda-Radeljak
19. Internet i studenti Medicinskog fakulteta u Zagrebu: je li se što promijenilo nakon 10 godina? – Helena Markulin, Jelka Petrak, Marijan Šember
20. Deseta obljetnica utemeljenja Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj - Dijana Machala
21. Nacionalna tekuća bibliografija Niz A - Lobel Machala
22. Zbirka sitnog tiska NSK – ostaci obveznog primjerka ili kulturno dobro - Višnja Čanjevac
23. E– marketing u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci - Tihomir Marojević
 

12:00 - 13:15

Paralelna izlaganja

Dvorana Javor

Moderator: Dunja Holcer

1. Bilten prinova u čitaonicama – Antica Bračanov, Marko Orešković, Vesna Golubović
2. Social media manager i društvene mreže: primjer - službeni GISKO Facebook profil – Srđan Lukačević, Dubravka Pađen Farkaš
3. Hrvatske narodne knjižnice i njihovi korisnici na Facebooku – Ivana Hebrang Grgić, Dorja Mučnjak
4. Oxford University PressNews from Oxford University Press - Julita Madzio
5. Internet radio „Knjiški moljac“ – Ante Mrgan, Natalija Antić Bjelac
6. Knjižničarske usluge na mrežnim stranicama sveučilišnih / visokoškolskih knjižnica – Tatjana Petrić
 

Dvorana Lipa

Moderator: Andreja Tominac

1. Društveni marketing knjižnica u funkciji angažiranja volontera u uvjetima gospodarske recesije – Antal Balog
2. Knjižnični izlog - važno mjesto knjižničnog djelovanja - Marija Ivanović
3. Model povezivanja i interoperabilnosti knjižničnih zapisa na semantičkom webu – Ivana Sarić
4.
Point d.o.o. - Metelwin digitalna knjižnica - kompleksan kooperativni i otvoreni sustav stvaranja, objavljivanja i pretraživanja svih vrsta digitalizirane i multimedijalne građe - Danko Tkalec
5. RFID tehnologija u Knjižnicama grada Zagreba – Višnja Cej, Kluk Giunio, Tomislav Silić
6. Trebamo li mijenjati svoje komunikacijske vještine?: primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek – Srđan Lukačević, Kornelija Petr Balog13:15 - 15:00

 Stanka / Razgledavanje grada uz vodiča

15:00 - 16:30

Paralelna izlaganja

Dvorana Javor

Moderator: Aleksandra Horvat

1. E-knjiga, E-knjižnica, E-čitanje, E-čitatelj... E stani malo! – Petar Lukačić
2. Muzejski časopisi u elektroničkom obliku – Snježana Radovanlija Mileusnić
3. Nova generacija knjižničnih kataloga: mrežni katalog Knjižnica grada Zagreba – Rajka Gjurković Govorčin
4. Sadašnjost i budućnost prošlosti na webu : hrvatski arhiv weba – Tanja Buzina
5. Korištenje knjižničnih elektroničkih izvora i usluga - rezultati istraživanja provedenog u hrvatskim knjižnicama - Marina Mihalić
6. Izrada i značaj digitalnog repozitorija u Knjižnicama grada Zagreba – Marija Grozdanić

 

Dvorana Lipa

Radionica – Kako edukaciju korisnika učiniti zabavnom – Evgenia Arh i Dejana Golenko

16:30 - 17:00

 Stanka uz kavu

17:00 - 19:00 Dvorana Hrast/Javor

Rasprava i izvješća sa stručnog dijela programa i zaključci Skupštine

20:30 Filozofski fakultet, Svečana dvorana

Koncert studenata Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijek

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -