A    A    English

Predstavljanje kampanje na skupštini Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

 Tema 29. godišnje skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, kao i tema 13. broja Sveska, bila je Predstavljanje knjižnica u javnosti, te je na poziv domaćina održano predavanje i predstavljena kampanja Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu.

Više o programu vrlo uspješne Skupštine regionalnog društva  može se vidjeti na mrežnim stranicama Društva.