A    A    English

1. radionica Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga

Radionica pod nazivom Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga održana je uoči 8. savjetovanja za narodne knjižnice u Sv. Martinu na Muri 18. svibnja 2011. od 15,00 do 17,30 sati, s predstavnicima lokalne uprave i samouprave četiriju županija: Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske.

Program

15.00-15.10 Pozdravne riječi

I. Narodne knjižnice – stanje i potrebe

15.10.15.15
Kampanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu
Alemka Belan-Simić, Knjižnice grada Zagreba

15.15-15.30
Knjižnica u službi razvoja zajednice
Aleksandra Horvat, Odsjek informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

15.30-15.45
Obveze gradova i općina temeljem odredbi Zakona o knjižnicama
Ankica Janković, načelnica Odjela za knjižničnu djelatnost Ministarstva kulture RH

15.45-16.00 Rasprava uz osvježenje

II. Modeli partnerstva i suradnja u uspostavi knjižnica

16.00-16.10
Knjižnica u općini – ogranak gradske knjižnice
Ilija Pejić, voditelj županijske matične službe Bjelovarsko-bilogorske županije

16.10-16.20
Pokretne knjižnice – bibliobusi kao dio županijske knjižnične mreže u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ljiljana Vugrinec, voditeljica županijske matične službe Koprivničko-križevačke županije

16.20-16.30
Modeli partnerstva u uspostavi knjižnica u Varaždinskoj županiji
Jasminka Štimac, voditeljica županijske matične službe Varaždinske županije

16.30-16.40
Modeli međuknjižnične suradnje u Međimurskoj županiji
Dina Kraljić, voditeljica županijske matične službe Međimurske županije

16.40-16.50
Financijska podrška županija razvoju knjižničnih usluga
Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije

16.50-17.00
Narodne knjižnice u Strateškom planu Ministarstva kulture 2011.-2013.
Čedomir Višnjić, ravnatelj Uprave za Knjigu i knjižnice Ministarstva kulture RH

17.00-17.30 Rasprava i zaključci

ZAKLJUČCI

Temeljem izlaganja i rasprave u kojoj su uz knjižničare sudjelovali predstavnici općina, gradova, županija i Ministarstva kulture, doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Knjižnice su najsigurnija i najvažnija karika u zaštiti književnoga stvaralaštva i književnoga izdavaštva, kao i osiguravanju dostupnosti knjige i drugih tiskovina svim građanima Republike Hrvatske.
  2. Knjižnice pomažu demokratizaciji društva i osiguravaju pristup sadržajima na internetu te su jedino mjesto pristupa za gotovo polovinu stanovništva Hrvatske, koja nema pristup internetu kod kuće. 
  3. Knjižnice su u općini često jedina kulturna ustanova, važna za razvoj čitateljskih navika i socijalizacije djece i mladih, kao i cjeloživotno učenje odraslih.
  4. Iako se u trenucima krize čini da su zakonska rješenja o osnivanju knjižnice u svakoj općini bila optimistička, neophodno je uz potporu Ministarstva kulture i županijskih uprava te samih općina pojačano širiti mrežu narodnih knjižnica i njenih ogranaka, kao i bibliobusnih stajališta.
Predlaže se stoga da se u financijske planove Ministarstva kulture i pojedinih županijskih uprava uvrsti:
  •  da se u svim županijama koje je još nemaju županijsku pokretnu knjižnicu uz stručnu pomoć županijskih matičnih knjižnica uspostavi služba i nabavi pokretna knjižnica (bibliobus/bibliobrod) ) kao najracionalniji način dovođenja knjižnične usluge do malih naselja i općina, odnosno prigradskih naselja velikih gradova.
Predlaže se također da se u financijske planove gradova i općina koje nemaju ni jednu vrstu knjižnične usluge uvrsti obavezno izdvajanje sredstava za uspostavu:
  • samostalne knjižnice ili
  • ogranka narodne knjižnice iz drugog grada ili općine, kao jeftinijeg i manje zahtjevnog oblika, i/ili
  • stajališta županijske ili gradske pokretne knjižnice kao najracionalnijeg oblika knjižnične usluge u pripadajućim naseljima, kojeg preporučuju hrvatski i međunarodni knjižnični propisi.