- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  POKRETNA KNJIŽNICA U SLUŽBI PROMICANJA KULTURE ČITANJA, 16. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 10. festival hrvatskih bibliobusa, s međunarodnim sudjelovanjem - prva obavijest
POKRETNA KNJIŽNICA U SLUŽBI PROMICANJA KULTURE ČITANJA, 16. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 10. festival hrvatskih bibliobusa, s međunarodnim sudjelovanjem - prva obavijest (26.01.2023)

Hrvatsko knjižničarsko društvo - Komisija za pokretne knjižnice i Komisija za narodne knjižnice u suradnji s Društvom knjižničara u Splitu te Gradskom knjižnicom Marka Marulića Split, kao domaćinom, organizira 16. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 10. festival hrvatskih bibliobusa pod nazivom Pokretna knjižnica u službi promicanja kulture čitanja, koji će se održati u petak i subotu, 26. i 27. svibnja 2023. godine u Splitu.

Povod: osnivanje Bibliobusne službe Gradske knjižnice Marka Marulića Split putem prijave na EU natječaj „Čitanjem do uključivog društva“

Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo - Komisija za pokretne knjižnice i Komisija za narodne knjižnice
Suorganizatori: Gradska knjižnica Marka Marulića Split i Društvo knjižničara u Splitu
Domaćin: Gradska knjižnica Marka Marulića Split

Sudjelovanje je uz prijavu i kotizaciju.

Na ovom stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem najavljujemo, uz domaće, zanimljive i renomirane goste i predavače iz Finske, Mađarske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine. Na festivalu bibliobusa bit će predstavljeno desetak bibliobusa iz Hrvatske, a očekujemo i bibliobuse iz drugih zemalja.
Sadržaj Skupa:
• petak, 26. svibnja 2023. godine: 10. festival hrvatskih bibliobusa
• subota, 27. svibnja 2023. godine: stručni skup - 16. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u RH
 

Naziv okruglog stola: POKRETNA KNJIŽNICA U SLUŽBI PROMICANJA KULTURE ČITANJA

CILJEVI SKUPA:
- svečano obilježiti osnivanje nove Bibliobusne službe u Splitu kroz EU projekt „Za dobre vibre - čitaj libre“
- održati kontinuitet stručnog okupljanja i predstavljanja službi pokretnih knjižnica u Hrvatskoj radi unapređivanja njihovog rada i promidžbe u javnosti
- omogućiti specijalizirano stručno usavršavanje knjižničara na temu pokretnih knjižnica i razmjenu iskustava među zaposlenicima bibliobusnih službi
- popularizirati djelatnost pokretnih knjižnica i poticati razvoj postojećih, kao i osnivanje novih službi u županijama koje ih još nemaju
- iskoristiti međunarodna iskustva te uspostaviti partnerstva
- predstaviti programe i aktivnosti koji su usmjereni na promicanje kulture čitanja, razvoj predčitalačkih vještina, medijsku pismenost i cjeloživotno učenje
- predstaviti javnosti i sudionicima skupa hrvatske bibliobuse te kroz festival bibliobusa kao svojevrsnu medijsku atrakciju promicati djelatnost i zadaće ne samo pokretnih knjižnica, već i narodnih knjižnica u cjelini.

Način rada: pozvana izlaganja, prijavljena izlaganja, posterska izlaganja, rasprava, razgledanje bibliobusa i popratni program

Sudjelovanje je uz prijavu i kotizaciju.
Za sudjelovanje je obavezna prijava svih sudionika.
Kotizacija u iznosu 20,00 € (eura) obuhvaća: radne materijale, osvježenja, potvrdu o sudjelovanju na Skupu. Vozači bibliobusa su oslobođeni kotizacije uz obaveznu prijavu sudjelovanja putem obrasca (uz prezime je potrebno naznačiti vozač).

Jezik skupa: hrvatski i engleski

Upute autorima izlaganja i postera: Tekst sažetka treba sadržavati do 250 riječi. Molimo autore da prilože prijevode svojih sažetaka, uključujući i podatke o autoru, na engleskom jeziku.
Rok za dostavu sažetaka: do 28. veljače 2023. godine putem obrasca za prijavu IZLAGANJA i POSTER IZLAGANJA
Pristigli sažetci prijavljenih izlaganja bit će pregledani od strane članova Programskog odbora Skupa, a obavijest o prihvaćenom izlaganju bit će autorima dostavljena e-poštom do 15. ožujka 2023. godine.
Napomene za izlagače:
1. Prihvaćena izlaganja trebaju biti popraćena Powerpoint prezentacijom u trajanju najviše 15 minuta.
2. Izlaganje na posterima:
• preporučene dimenzije postera su max. 70 x 100 cm.
• na posteru treba navesti: naslov rada, ime(na) autora, knjižnica i mjesto.

Napomena za HRVATSKE BIBLIOBUSNE SLUŽBE:
Pozivamo sve hrvatske bibliobusne službe, radi omogućavanja uvida u cjelokupno stanje i djelovanje hrvatskih bibliobusnih službi, na sudjelovanje s posterom kojim će predstaviti svoju službu. Tehnička obilježja postera trebaju biti kao što je gore navedeno.
Cilj postera: prikazati jedan ili više uspješnih programskih aktivnosti na temu Pokretna knjižnica u službi promicanja kulture čitanja, kako bi se omogućila razmjena iskustava i primjera dobre prakse s drugim putujućim knjižničarima iz zemlje i inozemstva.
Na posteru, uza sve gore nabrojeno, treba navesti i OSNOVNE PODATKE O BIBLIOBUSNOJ SLUŽBI: godinu osnivanja, broj vozila, godinu nabave današnjeg(ih) vozila, područje koje Služba pokriva, broj zaposlenika i njihova imena i funkcije / radna mjesta, broj stajališta (2022.), broj učlanjenih korisnika (2022.), broj posjeta i broj posuđene građe (2022.), utrošena sredstva ukupno (2022.), izvori financiranja Službe po vrstama i u postotku (2022.).

Detaljan program Skupa bit će objavljen u drugoj obavijesti o Skupu koja će biti objavljena do 1. travnja 2023. godine.


Smještaj u Splitu svaki sudionik treba sam rezervirati.
UPUTE s mapama za dolazak i parkiranje bibliobusa radi održavanja Festivala bibliobusa bit će poslane na adrese e-pošte bibliobusnim službama nakon objave drugog poziva.


Skup se organizira uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Više informacija na https://www.hkdrustvo.hr/ i https://www.gkmm.hr/.


Osobe za kontakt:
Maja Stazić, e-pošta: mstazic@gkmm.hr
Hanja Anić, e-pošta: hanic@gkmm.hr
Klaudija Mandić, e-pošta: klaudija.ladan@gmail.com
Vedran Bužančić, administrativni tajnik HKD-a, e-pošta: hkd@hkdrustvo.hr.
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -