- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije COVID-19 – izazovi, mogućnosti i perspektive
Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije COVID-19 – izazovi, mogućnosti i perspektive (14.04.2021)

Virtualni okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem

Mjesto i vrijeme održavanja: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, 5. 11. 2021.
Organizator: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica
Suorganizatori: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu i Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Grad Koprivnica
 

O temi
Slijepe i slabovidne osobe, osobe s disleksijom, autizmom, motoričkim smetnjama, demencijom, intelektualnim, razvojnim i socijalnim teškoćama i druge ranjive društvene skupine su mnoge hrvatske knjižnice detektirale kao one kojima treba pristupiti na specifičan način kako bi im se pružile adekvatne knjižnične usluge. Prvenstveno se to odnosi na osiguravanje dostupnosti i mogućnost posudbe prilagođene knjižnične građe i specifične informacijsko-komunikacijske opreme s jedne strane, a organizaciju socijalno integracijskih programa za ciljane korisnike, kao i kontinuirane edukacije knjižnično-informacijskih stručnjaka koji pružaju ove specifične usluge s druge strane. Međutim, osobe s teškoćama čitanja suočavaju se s nizom problema u dostupnosti prilagođene građe za čitanje, asistivne tehnologije koja omogućuje pristup računalu kao i uređajima za potpomognutu komunikaciju, a što je još više potencirano pandemijom COVID-19.

Osnovni ciljevi stručnog skupa
• evaluirati postignuća hrvatskih knjižnica u otvorenosti i dostupnosti osobama s teškoćama čitanja
• identificirati probleme potencirane pandemijom COVID-19
• predložiti rješenja kojima knjižnice u Hrvatskoj mogu doprinijeti većoj kvaliteti života i uključenosti osoba s teškoćama čitanja u knjižnice, lokalnu zajednicu i društvo općenito.
• osnažiti kompetencije knjižničara i drugih zainteresiranih stručnjaka, kako bi mogli zagovarati pozicioniranje knjižnica kao relevantnih mjesta u afirmiranju društvene uključenosti i društvene pravednosti

Očekivani rezultati
• bolje razumijevanje, informiranost i znanje ravnatelja knjižnica i knjižnično-informacijskih stručnjaka i njihovih vanjskih suradnika u pružanju knjižničnih usluga osobama s teškoćama čitanja u kontekstu krize uzrokovane pandemijom COVID-19
• primjena stečenog znanja u kvalitetnijoj implementaciji knjižničnih usluga za osobe s teškoćama čitanja
• sustavna implementacija knjižničnih usluga za osobe s teškoćama čitanja u smislu standardizacije usluge za sve knjižnice u Hrvatskoj u oblicima koji odgovaraju profilima i zahtjevima korisnika specifičnih sredina i mogućnostima pojedinih knjižnica
• kvalitetniji i aktivniji život osoba s teškoćama čitanja općenito u području dostupnosti knjižnicama kao temeljnim kulturnim i informacijsko-obrazovnim ustanovama u lokalnoj zajednici i društvu

Prva obavijest: travanj 2021.
Druga obavijest: srpanj 2021. (prijava sudjelovanja s izlaganjem i bez izlaganja)
Treća obavijest: listopad 2021. (prijava sudjelovanja bez izlaganja)
 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -