- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije COVID-19 – izazovi, mogućnosti i perspektive
Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije COVID-19 – izazovi, mogućnosti i perspektive (12.07.2021)

Druga obavijest - Poziv na prijavu sudjelovanja

Hibridni okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem

Mjesto i vrijeme održavanja: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, 5. 11. 2021.
Organizator: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica
Suorganizatori: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu i Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Model: hibridni stručni skup. Pozvana domaća izlaganja planiraju se održati u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica sukladno važećim epidemiološkim pretpostavkama. Pozvana inozemna izlaganja i prijavljeni primjeri dobre prakse hrvatskih knjižnica, kao i sudjelovanje bez izlaganja održat će se online putem aplikacije Zoom. Snimka programa će naknadno biti dostupna na Youtube kanalu Knjižnice.
Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Grad Koprivnica
 

O temi
Slijepe i slabovidne osobe, osobe s disleksijom, autizmom, motoričkim smetnjama, demencijom, intelektualnim, razvojnim i socijalnim teškoćama i druge ranjive društvene skupine su mnoge hrvatske knjižnice detektirale kao one kojima treba pristupiti na specifičan način kako bi im se pružile adekvatne knjižnične usluge. Prvenstveno se to odnosi na osiguravanje dostupnosti i mogućnost posudbe prilagođene knjižnične građe i specifične informacijsko-komunikacijske opreme s jedne strane, a organizaciju socijalno integracijskih programa za ciljane korisnike, kao i kontinuirane edukacije knjižnično-informacijskih stručnjaka koji pružaju ove specifične usluge s druge strane. Međutim, osobe s teškoćama čitanja suočavaju se s nizom problema u dostupnosti prilagođene građe za čitanje, asistivne tehnologije koja omogućuje pristup računalu kao i uređajima za potpomognutu komunikaciju, a što je još više potencirano pandemijom COVID-19.

Osnovni ciljevi stručnog skupa
• evaluirati postignuća hrvatskih knjižnica u otvorenosti i dostupnosti osobama s teškoćama čitanja
• identificirati probleme potencirane pandemijom COVID-19
• predložiti rješenja kojima knjižnice u Hrvatskoj mogu doprinijeti većoj kvaliteti života i uključenosti osoba s teškoćama čitanja u knjižnice, lokalnu zajednicu i društvo općenito.
• osnažiti kompetencije knjižničara i drugih zainteresiranih stručnjaka, kako bi mogli zagovarati pozicioniranje knjižnica kao relevantnih mjesta u afirmiranju društvene uključenosti i društvene pravednosti

Očekivani rezultati
• bolje razumijevanje, informiranost i znanje ravnatelja knjižnica i knjižnično-informacijskih stručnjaka i njihovih vanjskih suradnika u pružanju knjižničnih usluga osobama s teškoćama čitanja u kontekstu krize uzrokovane pandemijom COVID-19
• primjena stečenog znanja u kvalitetnijoj implementaciji knjižničnih usluga za osobe s teškoćama čitanja
• sustavna implementacija knjižničnih usluga za osobe s teškoćama čitanja u smislu standardizacije usluge za sve knjižnice u Hrvatskoj u oblicima koji odgovaraju profilima i zahtjevima korisnika specifičnih sredina i mogućnostima pojedinih knjižnica
• kvalitetniji i aktivniji život osoba s teškoćama čitanja općenito u području dostupnosti knjižnicama kao temeljnim kulturnim i informacijsko-obrazovnim ustanovama u lokalnoj zajednici i društvu

Pozvana izlaganja
1. Nancy Bolt, predsjednica IFLA-ine Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama / IFLA Section Chair, Library Services to People with Special Needs (2017-2021) (Sjedinjene Američke Države / United States of America): It Starts at the Top: Leadership and Management in Making a Library Accessible
2. Kirsi Ylänne, predsjednica IFLA-ine Sekcije za knjižnice za osobe s teškoćama čitanja / IFLA Section Chair, Libraries Serving Persons with Print Disabilities (2019-2023) (Finska/Finland): The Importance of Having Digital Services
3. Dunja Marija Gabriel, Frida Biščan, Aleksandra Pikić, Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: Knjižnice u Hrvatskoj - dostupnost osobama s teškoćama čitanja u normalnim i "novim normalnim" okolnostima
4. Amelia Kovačević, Željka Miščin, Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva: Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama : (retro)perspektiva
5. Jelena Lešaja, Ivana Vinko, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu: Asistivna tehnologija i digitalne usluge Hrvatske knjižnice za slijepe u kontekstu društvenih promjena i izazova
6. dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica; Nina Šešić Flis, Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije: Izazovi današnjeg vremena i vremena koje je pred nama - knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja s posebnim osvrtom na uslugu za slijepe i slabovidne u Koprivničko-križevačkoj županiji
7. dr. sc. Ljiljana Sabljak, HKD Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama: Primjena biblioterapije u programima narodnih knjižnica za osobe treće životne dobi s teškoćama čitanja

Pozivamo predstavnike svih vrsta knjižnica da prijave izlaganja o svojoj dobroj praksi pružanja knjižničnih usluga za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije COVID-19. Ukoliko ih provode u suradnji s drugim institucijama, udrugama i pojedincima, pozivamo i njihove suradnike da se uključe u stručni skup zajedničkim izlaganjem, kako bi se promicala dobra praksa u kreiranju suradničkih odnosa u zajednici.
U planu je objavljivanje zbornika radova s ovog stručnog skupa.

Rok prijave sudjelovanja s izlaganjem: 15. 9. 2021.
Rok prijave sudjelovanja bez izlaganja: do 26. 10. 2021.
Molimo ispunite prijavni obrazac ovdje.

Prva obavijest: travanj 2021.
Druga obavijest: srpanj 2021. (prijava sudjelovanja s izlaganjem i bez izlaganja)
Treća obavijest: listopad 2021. (prijava sudjelovanja bez izlaganja)

 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -