- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  O nama  //  Organizacija
Organizacija

Predsjednica Društva:   Dijana Machala (dmachala@nsk.hr)
1. potpredsjednik:   Miroslav Katić (miroslav@gkka.hr)
2. potpredsjednica:   Alka Stropnik (alka.stropnik@kgz.hr)
Predsjednica Stručnog odbora:   Jasmina Kenda (strucni_odbor@hkdrustvo.hr)
Stručna tajnica:   Andreja Tominac (andreja.tominac@ufzg.hr)
Blagajnica:   Monika Batur (mbatur@nsk.hr)
Glavni odbor:  

Milko Belevski, Gordana Bjelovarac, Sanja Brbora, Nadia Bužleta, Marija Čačić, Irena Gotal, Mirna Grubanović, Natalija Hrženjak Šopar, Miroslav Katić, Karmen Krnčević, Dijana Machala, Mladen Masar, Silvija Perić, Karmela Popić Kešina, Alka Stropnik, Milan Šarić, Korina Udina, Davor Žažar

Izvršni odbor:  

Monika Batur, Ana Barbarić, Jasmina Kenda, Dijana Machala, Miroslav Katić, Alka Stropnik, Andreja Tominac 

Nadzorni odbor:   Predsjednica: Tea Grašić Kvesić
Članovi: Gorana Tuškan, Ivan Kraljević, Romana Horvat (zamjena), Sanja Galic (zamjena)
Stručni odbor:   Predsjednica:Jasmina Kenda
Članovi: Edita Bačić, Renata Bošnjaković, Sanja Brbora, Drahomira Cupar, Nika Čabrić, Ivana Čadovska, Dunja Marija Gabriel, Nina Jelača, Kristina Kalanj, Mirisa Katić, Jasmina Kenda, Alica Kolarić, Sanja Kosić, Tamara Krajna, Lobel Machala, Lovela Machala Poplašen, Mira Matan, Željka Miščin, Igor Mladinić, Dorja Mučnjak, Dragutin Nemec, Renata Petrušić, Sonja Pigac, Aleksandra Pikić, Irena Pilaš, Jasenka Pleško, Mirela Podobnik, Grozdana Ribičić, Ana Rubić, Dunja Seiter-Šverko, Vikica Semenski, Marija Šimunović, Annemari Štimac, Gordana Šutej, Katarina Todorcev Hlača,  Vera Vitori, Radovan Vrana
Etičko povjerenstvo:   Predsjednica: Astrid Grobenski-Grgurić
Članovi: Vinka Jelić Balta, Klaudija Mandić, Mihaela Kovačić (zamjena), Ivan Babić (zamjena)Kontakt adrese:

Andreja Tominac, stručna tajnica
andreja.tominac@ufzg.hr
Lorena Klokočki, administrativna tajnica
hkd@hkdrustvo.hr
Jadranka Ševo, financijska referentica
hkd@hkdrustvo.hr

Hrvatsko knjižničarsko društvo
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20
Mob. +385 (0)91 604 72 14
OIB: 81889785066
IBAN: HR3423600001101451830

Monika Batur, blagajnica
mbatur@nsk.hr
Hrvatsko knjižničarsko društvo
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel./Fax. +385 (0)1 615 93 20HKD web site: http://www.hkdrustvo.hr
E-mail adresa: hkd@hkdrustvo.hrUredništva HKD-ovih izdanja:

Odbor za nakladničku djelatnost:

Kornelija Petr Balog, Sanja Brbora, Ivana Hebrang Grgić, Dina Mašina Delija, Monika Batur, Ana Barbarić, Lobel Machala, Dijana Machala, Marija Šimunović.


Uredništvo Vjesnika bibliotekara Hrvatske:
Glavna i odgovorna urednica:
Kornelija Petr Balog (kpetr@ffos.hr): vbh@hkdrustvo.hr
Uredništvo:
Martina Dragija Ivanović, Sofija Klarin, Lobel Machala, Aleksandra Pikić, Marica Šapro-Ficović

Uredništvo HKD Novosti

Glavna urednica:

Sanja Brbora (sanja@svkst.hr)

Uredništvo:

Janja Severović, Kristina Romić, Dijana Machala, Grozdana Ribičić, Matija Nenadić, Irena Urem


Uredništvo Društvenih izdanja

Dina Mašina, Ivana Hebrang Grgić, Ana Barbarić (predsjednica), Dijana Machala, Lobel Machala, Monika Batur

 
Glavna urednica Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva:

Ivana Hebrang Grgić (ihgrgic@ffzg.hr)

 
Glavna urednica niza Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva:

Dina Mašina (dinamasina@gmail.com)

 

Glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva

Monika Batur (mbatur@nsk.hr

 

Glavna urednica Niza Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva

Ana Barbarić (abarbari@ffzg.hr)

 

Glavni urednik Niza Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva (u mirovanju)

Lobel Machala (lmachala@nsk.hr)

 

Uredništvo mrežnih stranica HKD-a
Glavna urednica:
Dijana Machala (dmachala@nsk.hr)
Uredništvo:
Boris Badurina (webmaster), Karolina Holub, Sofija Konjević, Ivan Kraljević, Ines Krušelj-Vidas, Mila Perasović, Tomislav Silić, Maja Starček
 

Urednica Facebook stranice HKD-a:

Marija Šimunović (marijasimunovic@gmail.com)

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -