naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za pravne i srodne knjižnice

Članovi


Edita Bačić
Matična ustanova: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Adresa: Domovinskog rata 8, 21 000 Split
Email: edita@pravst.hr
Telefon: 021/393-553
Faks: 021/393-553

Irena Frigo Haltrich
Matična ustanova: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Lepušićeva 6 10 000 Zagreb
Email: ifrihal@gmail.com
Telefon: 01/4642-107
Faks: 01/4655-316

Dejana Golenko
Matična ustanova: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Email: dejana@pravri.hr
Telefon: 051/359-500

Dragutin Nemec
Matična ustanova: Pravni fakultet u Zagrebu
Email: dragutin.nemec@pravo.hr
Telefon: 01/4597-505
Faks: 01/4597-600

Blaženka Peradenić-Kotur, predsjednica
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Adresa: Trg hrvatske bratske zajednice 4
Email: bkotur@nsk.hr
Telefon: 01/6164-001
Faks: 01/6164186

Blanka Salatić
Matična ustanova: Pravni fakultet u Osijeku
Adresa: Stjepana Radića 13
Email: sblanka@pravos.hr
Telefon: 031/224 521

Ksenija Švenda-Radeljak
Matična ustanova: Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Email: ksenija.svenda.radeljak@pravo.hr
Telefon: 01/4895-816, 4895-832

Maja Tomečak, član
Matična ustanova: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Email: mtomecak@pravo.hr
Telefon: 01/4597-566
Faks: 01/4597-600

Marula Vujasinović
Matična ustanova: Knjižnica HAZU Zagreb
Adresa: Pavla Hatza 26 10 000 Zagreb
Email: marula@hazu.hr
Telefon: 01/64-30-580