naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za upravljanje

Uvod

Vizija: senzibilizirati knjižničarsku zajednicu u Hrvatskoj na važnost poznavanja marketinga i menadžmenta u radu knjižnica različitih tipova i vrsta

Misija: ponuditi programe i sadržaje koji će pomoći knjižničarima u edukaciji o primjeni tehnika marketinga i menadžmenta u svakodnevnom radu

Opći cilj:
- povećati uspješnost rada knjižnica u Hrvatskoj u ostvarivanju svojih misija i vizija primjenom marketinških i menadžerskih tehnika i alata

Specifični ciljevi:
- poboljšati mogućnosti međusobne suradnje među knjižnicama
- potaknuti realizaciju zajedničkih programa i projekata
- omogućiti upoznavanje s organizacijom i radom drugih knjižnica
- omogućiti upoznavanje s konkretnim programima, projektima i akcijama drugih knjižnica
- potaknuti razmjenu ideja o knjižničnoj praksi
- primjenjivati stečena znanja i iskustva u svojoj sredini
- unaprijediti informiranost knjižničara o tome «što druge knjižnice rade»

 

Komisija za upravljanje suvoditelj je

Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja "I ja želim čitati!"

 

 

Ključna poruka kampanje: Imate li teškoće s čitanjem? Dobro došli u knjižnicu!

 Cilj je ove kampanje informirati i educirati javnost te ju učiniti osjetljivom za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom. Pokušat će se utjecati na izmjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86) koji bi omogućio osobama s teškoćama čitanja i disleksijom lakši pristup većem broju knjiga priređenih za ovu skupinu ljudi.

Voditelj Kampanje: Hrvatsko knjižničarsko društvo - Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

Suvoditelji Kampanje: HKD Sekcija za narodne knjižnice (Komisija za čitanje, Komisija za narodne knjižnice, Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež), HKD Sekcija za školske knjižnice, HKD Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup, HKD Komisija za upravljanje, Knjižnice grada Zagreba (KGZ) i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)

Kampanja koju pokreću knjižničari pokušat će povezati sve one sudionike u procesu zagovaranja za boljim razumijevanjem problema osoba s teškoćama čitanja.