naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Radna grupa za serijske publikacije

Plan i program

PLAN I PROGRAM ZA 2013-2015:

  1. Postupanje sa serijskim publikacijama i ujednačavanje kataložne prakse u različitim vrstama knjižnica; praćenje i primjena međunarodnih standarda za opis serijskih publikacija (objedinjeno izdanje ISBD-a, funkcionalni model FRBR)
  2. Problemi nabave i serijskih publikacija u tiskanom i elektroničnom okruženju (s posebnim naglaskom na prihvat/obavezni primjerak serijskih digitaliziranih publikacija, publikacija na čitačima, USB-ima i mobi formatima)
  3. Prezentacija zbirki serijskih publikacija na mrežnim stranicama knjižnica
  4. Dosljednost u prikazu zapisa za serijske publikacije u OPAC-ima u svrhu boljeg razumijevanja/čitanja zapisa od strane korisnika (postupci korisnika prema modelu FRBR: pronalaženje, identificiranje, odabir i dobivanje entiteta)
  5. Suradnja među knjižnicama s istim ili sličnim interesima u postupcima nabave, obrade i drugim postupcima sa serijskim publikacijama
  6. Ukazivati na složenost poslovanja sa zbirkama serijskih publikacija, nabava, pristizanje, katalogizacija, uvez, zaštita kao i problem distribuiranja za knjižnice/institucije koje imaju svoju izdavačku djelatnost.
  7. Aktivno sudjelovanje članova radne grupe na stručnim skupovima i sličnim događanjima u svrhu prezentacije rješavanja gore navedenih problema.