naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Radna grupa za manjinske knjižnice

Plan i program

Plan i program rada Radne grupe za manjinske knjižnice utvrđuje se posebno za svaku godinu, donosi ga predsjednik u dogovoru s članovima i obuhvaća aktivnosti koje:

·        promiču značaj manjinskih knjižnica kao kulturno-informativnih centara unutar mreže hrvatskih knjižnica

·        omogućuju prikupljanje podataka o radu središnjih manjinskih knjižnica radi praćenja i utvrđivanja strategije razvoja

·        rade na stručnom usavršavanju voditelja manjinskih knjižnica kao nositelja cjelokupnog rada u svojim odjelima

·        potiču suradnju s knjižničarskim društvima, kulturnim ustanovama i manjinskim udruženjima u RH i inozemstvu (tu se podrazumijevaju prije svega matične zemlje knjižnica nacionalnih manjina)

·        potiču izdavačku djelatnost i rade na informiranju javnosti o radu i značaju manjinskih knjižnica

·        rade na unaprjeđivanju i poboljšavanju materijalnih, tehničkih, prostornih i stručnih uvjeta rada knjižnica nacionalnih manjina u RH