naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Vidljivost zavičajne zbirke u digitalnom okruženju

Mjesto održavanja: Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Kandlerova ulica 39, 52100, Pula 16.11.2017
Organizator: Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Programski i organizacijski odbor: Nadia Bužleta, Liana Diković, Bruno Dobrić, Iva Lanča Joldić, Nela Načinović

Tema:
Stručni skup tematizira knjižnični fond koji okuplja zavičajnu građu te način prezentacije zavičajne građe u digitalnom obliku. Zavičajne zbirke bogate su važnim dokumentima i vrijednom građom, nositeljice su povijesti i kulture ljudi s određenoga područja, prošlosti i sadašnjosti zavičaja, objedinjavaju građu koja čini dio sveukupnog hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta. Budući da je zavičajna zbirka zbog svoje specifične građe, uvjeta korištenja i čuvanja manje dostupna i vidljiva javnosti, tehnologija danas pruža brojne mogućnosti upravo u boljoj prezentaciji zavičajnih fondova i većoj vidljivosti ciljanim korisnicima.
Ciljevi:
Primarni je cilj Skupa povećati vidljivost zavičajne građe u knjižnicama i drugim baštinskim ustanovama te prikazati kvalitetne alate prezentacije zavičajne građe u digitalnom obliku, istaknuti primjere dobre prakse digitalizacije rijetke i vrijedne građe, potaknuti suradnju na projektima digitalizacije i promocije zavičajne kulturne baštine. Stručni skup primarno će biti fokusiran na kulturno nasljeđe s područja Istre koje se čuva u hrvatskim i inozemnim knjižnicama. Bogata kulturna tiskana baština Istre nedovoljno je prezentirana u javnosti te nedostaje zajednička sinergija struke u boljoj valorizaciji građe koristeći tehnološke mogućnosti. U tom segmentu zadaća je knjižničara i informacijskih stručnjaka odgovoriti na zahtjeve digitalnog okruženja, a planirano stručno okupljanje dobar je način edukacije stručnih djelatnika, knjižničara i drugih informacijskih stručnjaka. Očekuje se da će stručno okupljanje potaknuti raspravu i pokretanje zajedničkih projekata očuvanja, objedinjavanja i prezentacije istarske digitalizirane zavičajne baštine.
Program:
Na Skupu će sudjelovati pozvani predavači iz hrvatskih baštinskih ustanova koje u svom fondu pohranjuju i digitaliziraju knjižničnu građu tematski/autorstvom vezanu uz Istru, kao i predavači iz inozemstva (Slovenija, Italija) koji će prenijeti iskustva prezentacije i digitalizacije građe s posebnim naglaskom na knjižničnu građu koja je na bilo koji način povezana i značajna za Istru.
Cjeloviti program Skupa bit će uskoro objavljen.
Korisnici:
Stručni skup namijenjen je knjižničarima svih vrsta knjižnica i informacijskim stručnjacima iz ostalih baštinskih ustanova.
Prijave:
Prijavnicu za sudjelovanje na Skupu možete preuzeti ovdje.
Rok za prijavu sudionika je 10. studenoga 2017.
Informacije o skupu dostupne su i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Pula.