naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Predškolci i knjižnica“

Mjesto održavanja: Gradska knjižnica Beli Manastir, Kralja Tomislava 2 10.11.2017
Organizator: Gradska knjižnica Beli Manastir, Središnja knjižnica Mađara u RH

Gradska knjižnica Beli Manastir, Središnja knjižnica Mađara u RH, organizira stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Predškolci i knjižnica“ koji će se održati u Belom Manastiru 10. studenoga 2017. godine.
Skup se organizira radi praćenja promjena u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, pojave potencijalno nove skupine malih korisnika i njihovih skrbnika, novih mogućnosti dječjih odjela, a poglavito radi povezivanja knjižničara, odgajatelja i učitelja.
Ciljevi skupa:
- razmjena znanja, iskustava i ideja predavača, knjižničara i stručnih suradnika o važnosti suradnje na području kulture, odgoja i obrazovanja
- prikaz mogućnosti i resursa dječjih odjela narodnih knjižnica, školskih knjižnica, ili knjižničnih stacionara u vrtićima i važnosti njihovog uključivanja u program predškole
- povećanje prepoznatljivosti u lokalnoj zajednici na relaciji knjižničari - odgajatelji - učitelji - predškolci/skrbnici
- interakcija i povezivanje šire zajednice javnih djelatnika u početni proces odgoja i obrazovanja kao temeljnu pretpostavku cjeloživotnog učenja.
Sudjelovati se može prijavljenim izlaganjima, primjerima dobre prakse u formi izlaganja uz prezentaciju ili kao slušatelj.
Pozivaju se svi zainteresirani sudionici da prijave izlaganja i primjere dobre prakse.
NAPUTCI ZA SUDJELOVANJE:

30. kolovoza 2017.: rok za prijave sudjelovanja s izlaganjem i primjerima dobre prakse. Prijavnom obrascu priložiti sažetak izlaganja duljine do 250 riječi u .doc formatu.
30. rujna 2017.: rok za prijave sudjelovanja bez izlaganja.
15. rujna 2017.: rok za slanje teksta izlaganja, primjera dobre prakse i gotove prezentacije (.ppt) na adresu: gradska.knjiznica.bm@os.t-com.hr
Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni u zborniku radova.
Rad se dostavlja u sljedećem obliku: format A4, margine 3 cm, veličina slova 12 pt, vrsta fonta Times New Roman CE, jednostruki prored, naslove i podnaslove treba istaknuti podebljanjem, a potrebno ga je dostaviti isključivo elektronskim putem na adresu gradska.knjiznica.bm@os.t-com.hr. Na prvoj stranici rada, iznad naslova u desnom uglu, treba navesti ime i prezime autora te ustanovu zaposlenja. Stranice je potrebno brojčano označiti.
Opseg rada: uključujući sažetak i bibliografiju, rad može imati najviše 15 stranica. U radu molimo naznačiti datum autorskog završavanja.
Sažetak rada: treba ukazati na svrhu rada i glavnu orijentaciju. Potrebno ga je staviti na početak rada, ispod naslova.
Referiranje i literatura: U popis literature potrebno je uvrstiti samo one bibliografske jedinice temeljem kojih je rad napisan. Ako se u radu navode tuđe misli, rečenice ili sintagme, izvor je potrebno navesti u bilješkama na dnu stranice.
Ilustracije (uključujući fotografije, karte, grafikone, tablice i sl.) koje su neophodne u tiskanoj verziji rada treba poslati i odvojeno u elektroničkoj inačici zadovoljavajuće rezolucije. Ilustracije treba dostaviti i u tekstu i odvojeno.
Prezentacija (nije obvezna) treba biti u .ppt formatu i uključivati maksimalno 20 slajdova (uključujući naslovni, uvodni i zaključni).
10. listopada 2017.: slanje potvrde o prihvaćanju izlaganja.
Sredinom listopada 2017. bit će objavljen program skupa.
Osobe za kontakt: Marija Kretić Nađ, e-mail: gradska.knjiznica.bm@os.t-com.hr , Renata Benić, e-mail: nabava@gkbm.hr , tel. 031/710-250.
Smještaj sudionika:
Ukoliko želite vikend provesti u idiličnoj Baranji, posjetiti Kopački rit, vinske ceste ili neko od brojnih seoskih gospodarstava, preporučujemo kontaktirati:

  1. Turističku zajednicu Baranje - www.tzbaranje.hr ili
  2. Turističku zajednicu općine Bilje - www.tzo-bilje.hr ili
  3. Turističku zajednicu općine Draž - www.tz-draz.hr

Sudionici smještaj snose o vlastitom trošku.