naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Stručni skup: Knjižnice i UN Agenda 2030: uloga knjižnica u promicanju održivog (26.05.2021)

Stručni skup preko ZOOM platforme
Datum održavanja: 9. 12. 2021.
Organizator: Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Suorganizator: Zagrebačko knjižničarsko društvo

Tema skupa: Konferencija Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održana je u New Yorku 2015. godine i tada su se svjetski čelnici dogovorili o novom 15-godišnjem globalnom Programu za održivi razvoj kojem je ciljna godina 2030. (Agenda 2030) i koji sadrži 17 ciljeva održivog razvoja. Koncept održivog razvoja podrazumijeva proces postizanja ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i okolišnih zahtjeva. Knjižnice svojim aktivnostima mogu uvelike utjecati na podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju. Na ovom stručnom skupu želimo pokazati primjere dobre prakse, usluge i aktivnosti knjižnica vezanih uz održivost, kako povećati svijest samih knjižničara o problemima zaštite okoliša te da u skladu s tim organiziraju programe i aktivnosti u svojim knjižnicama. Također raspravljat će se o tome kako sve vrste knjižnica utječu na svoje korisnike, ali i na širu javnost, vezano uz zelene teme.
Cilj skupa: Razmjena iskustava vezanih uz zelene teme koji ističu važnost usvajanja vještina i znanja o ekološkoj tematici radi podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju.

Način rada: Pozvana izlaganja (30 – 45 min)
Prijavljena izlaganja (do 10 min)
Posterska izlaganja (do 5 min)

Kotizacija se ne naplaćuje.

Prva obavijest: svibanj 2021.
Druga obavijest: srpanj 2021. (prijava sudjelovanja s izlaganjem i bez izlaganja)
Treća obavijest: studeni 2021. (prijava sudjelovanja bez izlaganja)

Kontakt: libraryagenda2030@gmail.com