naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Podne manje kvarat: utorkom o otvorenoj znanosti (30.03.2021)

Organizator: Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
KADA: Svaki drugi utorak u 11:45 - 12.30 razgovaramo o aktualnim temama znanstvene komunikacije

 


KOLIKO DUGO: 45 min
GDJE: online putem aplikacije Zoom https://us02web.zoom.us/j/83472373917?pwd=NFJ2SDYyY2RqeXkxcXpJajhJemNmUT09
Meeting ID: 834 7237 3917
Passcode: 224980
Sva predavanja se istovremeno prikazuju na Odjelnom YouTube kanalu, gdje se također mogu postavljati pitanja. Aktivnosti vezane uz "Podne manje kvarat" mogu se pratiti i na Facebook profilu Odjela za informacijske znanosti.

Program za travanj 2021.


06.04.2021.
Ana Marušić i Vedran Katavić. Znanstvena čestitost u kontekstu otvorenosti


20.04.2021.
Bojan Macan i Jelka Petrak. Kakva je pozicija Hrvatske unutar Europske Unije kada govorimo o otvorenoj znanosti?


O predavačima
Ana Marušić, dr. med. redovita je profesorica anatomije u trajnom zvanju i pročelnica Katedre za istraživanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta. Počasna je profesorica Sveučilišta u Edinburghu. Glavna je urednica časopisa Journal of Global Health. Bila je predsjednica uredničkih udruga Council of Science Editors (CSE) World Association Medical Editors (WAME) i European Association of Science Editors (EASE). Bivša je članica skupine International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Trenutno je su-predsjednica Znanstvenog savjeta kolaboracije Cochrane i članica Savjeta udruge Committee on Publication Ethics (COPE). Prof. Marušić je osnivač Hrvatskog Cochranea, u kojem ima ulogu koordinatora istraživanja. Članica je upravnog odbora EQUATOR Network, međunarodne inicijative koja se bavi promicanjem transparentnog i točnog izvješćivanja o istraživanjima u zdravstvu Trenutno područje istraživanja prof. Marušić je kvaliteta dokaza u medicini i različiti metodološki pristupi povećanju vjerodostojnosti, transparentnosti i integritetu znanstvenog istraživanja. Objavila je više od 300 članaka u znanstvenim časopisima te je bila aktivno uključena u staranje politike obveznog registriranja kliničkih ispitivanja u javnim registrima, koje je dovelo do promjena u zakonskoj regulaciji kliničkih ispitivanja širom svijeta.
Vedran Katavić profesor je anatomije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2001. godine. Područja znanstvenog interesa su mu međuodnos koštanog i imunosnog sustave te odgovorna provedba istraživanja. Bio je član i predsjednik jednog saziva Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (2006-2011), bio je član European Network of Research Integrity Offices (2006-11), a trenutno je član Research Integrity Committee of the Luxembourg Agency for Research Integrity (LARI) od 2017., te član i predsjednik Povjerenstva za znanstvenu čestitost HRZZ (od 2018.), kao i ekspert Europske komisije za pitanja etike u znanosti. Objavio je više znanstvenih i stručnih članaka te opinion članaka vezanih uz akademsku i znanstvenu čestitost.
Jelka Petrak redovita je naslovna profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dugi niz godina bila je na tom fakultetu voditeljicom Središnje medicinske knjižnice. Nositeljica je stručnog zvanja knjižničarskog savjetnika. Objavila je više od 50 znanstvenih i stručnih radova u inozemnim i domaćim časopisima, kongresnim zbornicima te monografijama. Autorica je i suautorica nekolicine nastavnih tekstova. Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Bila je suradnikom na znanstvenome projektu «Procjena učinka medicinskog časopisa na hrvatsku medicinsku zajednicu» te voditeljicom znanstvenoga projekta „Prijenos znanstveno utemeljenih medicinskih dokaza u kliničku praksu“. Članica je uredništva časopisa Croatian Medical Journal. Recenzent je u više domaćih i inozemnih časopisa. Sudjeluje u izvođenju kolegija „Uvod u znanstveni rad u medicini“ na MEF-u u Zagrebu i izbornom predmetu „Važno je naći valjan dokaz“. Voditeljicom je modula „Znanstvena publikacija: traženje i vrjednovanje” u doktorskom studiju na hrvatskom i engleskom jeziku na istom fakultetu. Voditeljicom je izbornog predmeta „Istraživanje, publikacije i odgovornost u znanosti“ na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Bila je mentoricom pet magistarskih radova na studiju knjižničarstva Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te dvaju na MEF-u u Zagrebu, kao i četiriju disertacija na doktorskom studiju informacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
Bojan Macan voditelj je Centra za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković. Diplomirao je hrvatski jezik i književnost te informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2015. godine stekao i doktorat znanosti iz znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Autor je 20-ak znanstvenih i stručnih radova u inozemnim i domaćim publikacijama te je aktivno sudjelovao na brojnim inozemnim i domaćim skupovima. Surađivao je i surađuje na nekoliko međunarodnih projekata vezanih prvenstveno uz tematiku otvorene znanosti i otvorenog pristupa znanstvenim informacijama, kao i u nacionalnim inicijativama/projektima izgradnje informacijske infrastrukture za otvorenu znanost kao što su Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI, Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske, - POIROT, Baze podataka instrumenata za znanstvena istraživanja – Šestar, Digitalni akademski arhivi I repozitoriji – DABAR i dr. Njegovo je područje rada vezano uz znanstveno izdavaštvo, otvorenu znanost I otvoreni pristup znanstvenim informacijama, informacijsku arhitekturu i razvoj informacijskih sustava, vrednovanje u znanosti, bibliometriju i dr.