naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Deseti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata - D-fest (26.02.2021)

Otvorene su prijave za izlaganja na Desetom festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata.

D-fest će se održati virtualno 6. i 7. svibnja 2021. u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Detaljne informacije o D-festu dostupne su na mrežnim stranicama http://dfest.nsk.hr/.

Teme

· Digitalno objedinjavanje

· Suradnički informacijski sustavi digitalne kulturne i znanstvene baštine

· Digitalizacija kulturne i znanstvene baštine

· Zaštita i očuvanje digitalne baštine

· Autorskopravni aspekti korištenja digitalne građe

· Interpretacija digitalne kulturne i znanstvene baštine

· Predstavljanje provedenog projekta digitalizacije ili digitalnog proizvoda

 

 

Prijave izlaganja

Izlaganja se prijavljuju putem mrežne stranice D-festa http://dfest.nsk.hr/prijave/

Formati izlaganja: izlaganje i izlaganje na posteru.

Rok za prijavu izlaganja je do 28. ožujka 2021.

Autori će o prihvaćanju izlaganja biti obaviješteni do 2. travnja 2021.