naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Organizacija

Predsjednica Društva:   Jasenka Pleško (jasenka.plesko@kgz.hr)
1. potpredsjednica:   Sanja Brbora (sanja@svkst.hr)
2. potpredsjednica:  

Dejana Golenko (dejana.golenko@pravri.uniri.hr)

Predsjednica Stručnog odbora:   Jasminka Mihaljević (jasminka.mihaljevic@efos.hr)
Stručna tajnica:  

Sara Semenski (sara.semenski@kgz.hr)

Blagajnica:  

Maja Sever Pavić (maja.sever.pavic@kgz.hr)

Glavni odbor:  

Bernarda Ferderber, Marica Šapro-Ficović, Ivan Kraljević, Milan Šarić, Lidija Šajatović, Branka Tuđa Kanceljak, Hrvoje Džanko, Dejana Golenko, Gordana Bjelovarac, Tihonija Zovko, Matea Žilić, Sanja Brbora, Marina Šimić, Milko Belevski, Dorja Mučnjak, Tina Bakšaj Hunjadi, Jasenka Pleško, Jasminka Mihaljević

Izvršni odbor:  

Jasenka Pleško , Sanja Brbora , Dejana Golenko , Jasminka Mihaljević , Sara Semenski , Maja Sever Pavić , Breza Šalamon-Cindori

Nadzorni odbor:   Predsjednica: Aleksandra Cvitković
Članovi: Iva Grković, Astrid Grobenski-Grgurić, Sanja Kosić (zamjena), Irena Gotal (zamjena) 
Stručni odbor:   Predsjednica:Jasminka Mihaljević
Članovi: Diana Polanski, Vera Vitori, Arijana Herceg Mićanović, Ida Gašpar, Anita Malkoč Bišćan, Iva Grković, Klaudija Mandić, Renata Petrušić, Sanja Brbora, Iva Klak Mršić, Silvija Perić, Miroslav Katić, Mirjana Čubaković, Iva Grisogono, Dragana Koljenik, Janja Maras, Irena Urem, Jasmina Sočo, Matilda Justinić, Blaženka Klemar Bubić, Arijana Pavelić, Tatijana Petrić, Nada Bezić, Antonija Brodarec, Indira Šamec Flaschar, Dejana Golenko, Branka Marijanović, Jasminka Mihaljević, Kristina Romić, Milenka Bukvić, Marijana Špoljarić Kizivat, Lobel Machala, Sonja Pigac,
Etičko povjerenstvo:   Predsjednica:Aleksandra Horvat
Članovi: Drahomira Cupar (zamjenica predsjednice), Dijana Machala (članica), Andreja Tominac (zamjena), Amelia Kovačević (zamjena)Kontakt adrese:

Vedran Bužančić, administrativni tajnik
hkd@hkdrustvo.hr

Sara Semenski, stručna tajnica
sara.semenski@kgz.hr

Katarina Juričev-Martinčev, financijska referentica
hkd@hkdrustvo.hr

Hrvatsko knjižničarsko društvo
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel./Mob. +385 (0)91 604 7214
OIB: 81889785066
IBAN: HR3423600001101451830

Maja Sever Pavić, blagajnica
maja.sever.pavic@kgz.hr
Hrvatsko knjižničarsko društvo
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel./Mob. +385 (0)91 604 7214HKD web site: http://www.hkdrustvo.hr
E-mail adresa: hkd@hkdrustvo.hrUredništva HKD-ovih izdanja:

Odbor za nakladničku djelatnost:

Tatjana Aparac Jelušić, Sanja Brbora, Breza Šalamon, Merien Hadrović, Monika Batur, Drahomira Cupar, Lobel Machala, Dijana Machala, Miroslav Katić.


Uredništvo Vjesnika bibliotekara Hrvatske:
Glavna i odgovorna urednica:
Tatjana Aparac Jelušić (aparact@gmail.com)
Uredništvo:
Snježana Dimzov, Martina Dragija Ivanović, Krisitna Kalanj, Alica Kolarić, Kristina Krpan, Kornelija Petr Balog, Dora Rubinić

Uredništvo HKD Novosti

Glavna urednica:

Sanja Brbora (sanja@svkst.hr)

Uredništvo:

Janja Severović, Kristina Romić, Dijana Machala, Grozdana Ribičić, Matija Nenadić, Irena Urem


Uredništvo Društvenih izdanja

Breza Šalamon - Cindori (predsjednica), Monika Batur, Drahomira Cupar, Lobel Machala, Dijana Machala, Miroslav Katić.

 
Glavna urednica Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva:

Breza Šalamon-Cindori (bsalamon-cindori@nsk.hr)

 
Glavna urednica niza Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva:

Merien Hadrović (merien@gskos.hr)

 

Glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva

Monika Batur (mbatur@nsk.hr

 

Glavna urednica Niza Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva

Drahomira Cupar (dgavrano@unizd.hr)

 

Glavni urednik Niza Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva (u mirovanju)

Lobel Machala (lmachala@nsk.hr)

 

Uredništvo mrežnih stranica HKD-a
Glavna urednica:
Dijana Machala (dmachala@nsk.hr)
Uredništvo:
Boris Badurina (webmaster), Karolina Holub, Sofija Konjević, Ivan Kraljević, Ines Krušelj-Vidas, Mila Perasović, Kristina Romić, Tomislav Silić, Maja Starček
 

Urednik društvenih kanala HKD-a:

Miroslav Katić (miroslav@gkka.hr)