-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 59, lipanj 2013. :: Tema broja: programi i usluge za djecu i mlade // poticanje čitanja


Libri & Liberi - novi znanstvenostručni časopis o dječjoj književnosti

Ivana Milković
tajnica Uredništva časopisa Libri & Liberi

ivana.milkovic@ufzg.hr

Publikacijsku prazninu u području znanstvenoga istraživanja dječje književnosti i kulture popunila je Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti – HIDK (www.hidk.hr) pokrenuvši časopis Libri & Liberi. Osnivanjem HIDK-a 2010. godine obogaćen je prostor hrvatske znanosti u kojemu je dječja književnost, a pogotovo hrvatska, bila gotovo zapala u akademski i istraživački zaborav, nemar i nebrigu. Od naoko neostvarive ideje nekolicine znanstvenika i stručnjaka koji su svojim radom najuže povezani s područjem dječje književnosti, časopis danas, nakon objavljenoga prvoga godišta (2012), uspješno djeluje oslanjajući se na zanimanje stručnjaka i istraživača zainteresiranih za bavljenje dječjom književnošću iz raznih aspekata.

Časopis Libri & Liberi od samog početka ima veliku podršku ne samo hrvatske već i međunarodne znanstvene zajednice. To se vidi već i po tome što su članovi uredništva, recenzenti i suradnici, redom renomirani istraživači dječje književnosti iz Hrvatske i svijeta.

Libri & Liberi izlazi dva puta godišnje u tiskanom i elektroničkom obliku na svojim mrežnim stranicama (www.librietliberi.org). Objavljuje znanstvene i stručne radove o svim temama koje se tiču dječje književnosti, književnosti za mladež i njihovoga kulturnog konteksta, a potiče i podržava interdisciplinarnost i intermedijalnost. Radovi se objavljuju na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku, uz sažetke na svim trima spomenutim jezicima, što ga čini dostupnim većem broju čitatelja.

Sadržaj časopisa čine stalne i povremene rubrike. U redovite rubrike ubrajaju se Studije, Prikazi i Kronika. Rubriku Studije čine znanstveni i stručni članci, a pod podnaslovom Prvi rad objavljuju se prvi radovi mladih znanstvenika koji prolaze isti rigorozni recenzentski postupak kao i svi ostali radovi.

Među studijama prvoga broja prvoga godišta časopisa ističe se rad Berislava Majhuta o prvom visokoškolskom kolegiju o dječjoj književnosti u Hrvatskoj, te studije koje se bave njemačkom dječjom književnošću (rad Sebastiana Schmidelera o utjecajnom njemačkom piscu iz 19. st. Gustavu Nieritzu, koji je danas gotovo zaboravljen), kao i prijevodnom književnošću iz talijanske perspektive (rad Rowene Coles o odomaćivanju ratne traume kao prevoditeljskoj strategiji). Tako osim tema relevantnih istraživačima hrvatske dječje književnosti, među koje ubrajamo i članke mladih autorica, Corinne Jerkin o suvremenoj hrvatskoj djevojačkoj prozi u prvom broju i Marice Perić o pjesništvu Zvonimira Baloga u drugom broju, časopis redovito objavljuje studije s temama iz svjetske dječje književnosti. Drugi broj sadrži također i radove Nade Kujundžić o vrstama i žanrovima pripovijetki u zbirci Kinder - und Hausmärchen braće Grimm, koja je 2012. godine imala dvjestotu obljetnicu, Marijane Hameršak o recepciji i prisutnosti braće Grimm u hrvatskom političkom, književnom i znanstvenom kontekstu, kao i radove Anne Wing Bo Tso o predstavljanju „čudovišno-ženskoga” u djelima suvremene engleske književnosti, Kristine Lareau o odraslom pogledu na dijete i adolescenta u nekolicini američkih romana za mladež, te rad Cynthie McDermott o mogućnostima primjene književnih djela u nastavi u svrhu razvijanja osjećaja za pravednost.

Rubrika Prikazi donosi kritičke osvrte na nove znanstvene i stručne publikacije relevantne i zanimljive kako domaćem, tako i inozemnom čitateljstvu, a Kronika sadrži prikaze raznih znanstvenih i stručnih događanja. U časopisu Libri & Liberi do sada su objavljeni prikazi ukupno šesnaest hrvatskih i inozemnih studija, te osamnaest prikaza različitih skupova i projekata.

Prva dva objavljena broja sadrže i povremene rubrike: Razgovor, Nanovo, Baština i Građa. U drugom broju časopisa, u rubrici Razgovor, časopis je donio razgovor s profesorom Jožom Skokom, čije je djelovanje na više načina obilježilo prostor istraživanja i općenito bavljenja dječjom književnošću u hrvatskoj sredini. Nanovo donosi starije relevantne, a teško dostupne članke zanimljive istraživačima dječje književnosti. Tako su četiri članka Mate Lovraka o fantastičnoj književnosti iz 1930-ih godina nanovo objavljena u prvom broju, a članak nedavno preminule Maje Bošković Stulli O bajci nanovo je objavljen u drugom broju časopisa. Baština sadrži starije tekstove prvenstveno hrvatske dječje književnosti, ili prijevodne književnosti, poput Vranićevoga prijevoda Mlajšega Robinzona iz 1796., koji je izišao u prvom broju. Drugi broj donosi pretiske prvih hrvatskih prijevoda Grimmovih bajki i priča, koji su uglavnom bili objavljeni u starim dječjim časopisima. U rubrici Građa objavljuju se materijali, dokumenti, kronologije, bibliografije, biografije i druga građa.

Drugi broj časopisa djelomično je posvećen braći Grimm, njihovom djelovanju i utjecaju u Hrvatskoj. Stoga su, osim dviju studija neposredno povezanih uz tu tematiku, i rubrike Baština i Građa tematski bile usmjerene upravo na braću Grimm. U rubrici Građa objavljeni su tako popisi prvih članova hrvatskoga Društva za jugoslavensku povjestnicu i starine, iz kojih se vidi da su braća Grimm od početka bili počasni članovi društva iz kojega su izrasle najviše hrvatske znanstvene institucije i prvi znanstveni časopisi.

Glavna urednica, Smiljana Narančić Kovač, u uvodnicima obaju brojeva poziva na suradnju sve zainteresirane autore. Uredništvo posebno želi ohrabriti mlađe stručnjake i znanstvenike da svoje istraživačke interese usmjere i prema području dječje književnosti i kulture, te da s časopisom na taj način uspostave suradnju.

Časopis poput Libri & Liberi dugo je nedostajao u hrvatskoj kulturnoj i znanstvenoj javnosti. Njegova je orijentacija dvostruka, tj. s jedne strane upućen je na poticanje istraživanja dječje književnosti i kulture u hrvatskom kontekstu, a s druge je strane usmjeren prema međunarodnoj akademskoj javnosti. Time, a i kvalitetom prvih dvaju brojeva, daje nadu da će se uvriježiti kao forum za razmjenu spoznaja i ideja između hrvatskih i međunarodnih znanstvenika, i tako pridonijeti i promociji same hrvatske dječje književnosti na međunarodnoj sceni.

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-