-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 45, studeni 2009. :: Iz rada Društva


Obilježimo u hrvatskim narodnim i školskim knjižnicama 20. obljetnicu Konvencije o pravima djeteta

Pozivamo sve dječje i školske knjižnice te narodne knjižnice koje razvijaju usluge za mladež da 20. studenog 2009. obilježe 20. obljetnicu donošenja Konvencije o pravima djeteta.

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na njihovu tjelesnu i psihičku nezrelost, nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta koja proizlaze iz te činjenice.

Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta, međunarodnog dokumenta usvojenoga na Glavnoj skupštini UN-a 20. studenog 1989. godine. Republika Hrvatska stranka je Konvencije i time je preuzela obvezu da radi na osiguravanju prava svakom djetetu koja iz tog dokumenta proizlaze. To je prvi međunarodni dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Svako dijete ima pravo na informacije iz različitih izvora, na izražavanje i na sudjelovanje u donošenju odluka koje utječu na njegov život. Članak 42. Konvencije govori o obvezi svih da upoznaju djecu i odrasle s pravima djeteta, a djecom se prema Konvenciji smatraju sve osobe do 18 godina starosti.

Prava djeteta valja osiguravati i promicati tijekom cijele godine, uvijek i svuda, no Međunarodni dan prava djeteta posebna je prigoda da se svi upoznaju s Konvencijom i da se pitanju osiguravanja prava djeteta posveti posebna pozornost.

Stoga, Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež poziva sve knjižničare koji rade na dječjim odjelima i odjelima za mladež u narodnim knjižnicama te školske knjižničare da 20. studenog 2009. godine, Međunarodni dan prava djeteta i 20. obljetnicu Konvencije, obilježe prigodnim aktivnostima za djecu, mladež, roditelje i javnost. Izložbe dječjih radova i literature o pravima djeteta, radionice, predstave, promocije knjiga o pravima djeteta, predavanja, tribine, okrugli stolovi, debate, suradnja s udrugama koje se bave pitanjem dječjih prava i sl., pridonijet će boljem poznavanju Konvencije i oživotvorenju prava djeteta koje ona propisuje.

Akcije poput ove Komisija je provela u studenom 2004. i 2006. godine. Pokazale su da knjižnice namijenjene djeci i mladima, osim što kontinuirano rade na pravima djeteta, mogu taj dan obilježiti raznovrsnim aktivnostima s djecom i mladima, aktivnostima za roditelje kako bi se informirali o pravima djeteta, te aktivnostima usmjerenim na širu javnost kako bi se skrenula pozornost na prava djeteta u društvu, posebice na razvojna i participativna prava koja čine temelj knjižničnih usluga za djecu i mladež.
 

V. Tibljaš
verena.tibljas@gkri.hr
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-