-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 84, prosinac 2021.
Broj 83, prosinac 2020.
Broj 82, ožujak 2020.
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 45, studeni 2009. :: Skupovi u inozemstvu


Izvještaj iz područja bibliografske kontrole sa Svjetskog knjižničarskog kongresa i 75. konferencije IFLA-e
Milano, 23. - 27. kolovoza 2009.

Ovogodišnja je IFLA-ina konferencija u području bibliografske kontrole bila iznimno plodna, što su pokazali rezultati rada Sekcije za katalogizaciju s odgovarajućim radnim skupinama te Stalni odbor za UNIMARC. Najvažnije je spomenuti objavljivanje Međunarodnih načela katalogiziranja, Uvjeta za funkcionalnost autoriziranih podataka (FRAD) i Priručnika za UNIMARC: autorizirani format, dovršenje potpunih primjera uz preliminarno izdanje ISBD-a (objavljeno 2008.), nastavak rada na prvom standarnom izdanju ujednačenoga ISBD-a, ISBD/XML shemi, formata UNIMARC za rukopisnu građu, FRSAD-u: Uvjetima za funkcionalnost predmetnih autoriziranih podataka, te promociju novog talijanskog kataložnog pravilnika temeljenog na modelu FRBR. Posebno valja naglasiti pokret za jačanje profiliranosti bibliografske kontrole u okviru IFLA-e, ali i IFLA-e kao relevantnog međunarodnog tijela u autorizaciji modela i standarda u okruženju usluga koje se počinju razvijati u okviru semantičkog weba.

Također treba spomenuti da je Ana Barbarić izabrana za tajnicu Sekcije za katalogizaciju.

Grupa za pregled ISBD-a bavila se sljedećim temama:
Značaj i uloga IFLA-inih standarda: razmotren je relativno slab status bibliografskih standarda u okviru IFLA-e (ICADS), pomanjkanje njihova profiliranja kao brenda IFLA-e, kao i potreba za pozicioniranjem IFLA-e kao ustanove koja održava i autorizira standarde i modele, koja postaje sve veća posebno u okruženju semantičkog weba. U tu je svrhu prihvaćen prijedlog Gordona Dunsirea za osnivanjem radne grupe koja bi predložila Profesionalnom odboru (prosinac 2009.) projekt s ciljem okupljanja IFLA-inih standarda i modela u navedenu svrhu. Grupu bi činili predstavnici sekcija za klasifikaciju i indeksiranje, katalogizaciju, informacijsku tehnologiju, nacionalne knjižnice, organizaciju znanja (KM) i Stalnog odbora za UNIMARC, te ostale zainteresirane osobe. U tom je smislu prihvaćen prijedlog M. Willer, predsjednice Studijske grupe za ISBD/XML, da se prihvati preporuka konzultanta G. Dunsirea da se projekt preusmjeri u skladu s projektom VMF (Vocabulary Metadata Framework), te da cilj projekta bude ISBD-RDF/XML shema, a ne opća ISBD/XML shema.
Rad na standardnom izdanju ujednačenoga ISBD-a: potpuni primjeri izrađeni prema preliminarnom izdanju objavit će se na IFLANET-u tijekom rujna 2009. godine. Prihvaćeni tekst Skupine 0 Opća oznaka građe s potpunim primjerima (zemalja članica Grupe za pregled ISBD-a) objavit će se kao preliminarno izdanje krajem 2009. godine. U radu će sudjelovati Studijska grupa za oznaku građe koja će voditi brigu o mogućim primjedbama i dopunama Skupine 0, te pratiti projekte VMF i ISBD-RDF/XML. Razmotrena su i pitanja promjene stvarnog naslova za časopise na korejskom, japanskom i kineskom jeziku, propisani izvori podataka za pojedine vrste građe, interpunkcijski simboli za arapska pisma, te problem tipografije odnosno redoslijeda podataka za preuzimanje u naslovu publikacije. A. Barbarić i M. Willer radit će na hrvatskim primjerima u suradnji s članovima Komisije za katalogizaciju HKD-a.

Studijska grupa za ISBD/XML
Studijska grupa osnovana je na sastanku Grupe za pregled ISBD-a 2008. godine. M. Willer je izradila prijedlog projekta i program rada koji je prihvatio Profesionalni odbor IFLA-e u studenom 2008. godine.
Boris Bosančić član je grupe u svojstvu eksperta za XML. Na sastanku je prihvaćen prijedlog o izradi ISBD-RDF/XML sheme (vidjeti izvještaj gore), te uključivanje u projekt VMF i radnu grupu o IFLA-inim standardima.

Radna grupa za FRANAR
Functional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model objavljen je u lipnju 2009., a uredio ga je predsjednik Radne grupe za FRANAR, Glenn E. Patton. Elektronička verzija bit će objavljena šest mjeseci nakon izdavanja tiskane verzije na IFLANET-u. Prije završetka mandata, članovi će elektroničkim putem dogovoriti konačan tekst preporuka za nadopunu FRBR modela. IFLA je odobrila prijedlog za objavljivanje prijevoda u izdanju HKD-a. Tekst će prevesti Tomica Vrbanc, a stručnu redakciju prijevoda izradit će M. Willer.

Stalni odbor za UNIMARC (PUC) bavio se sljedećim temama:
UNIMARCManual: Authorities Format, 3. izdanje priručnika i formata, objavljen je u srpnju 2009., a uredila ga je za PUC M. Willer. Izdanje izvornika bit će dostupno na IFLANET-u šest mjeseci nakon objave tiskanog izdanja. M. Willer je također zadužena pripremiti prijedloge dopune UNIMARC formatu za one dijelove koji su ostali upitni tijekom rada na 3. izdanju, a koji će se nakon njihova prihvaćanja na redovnom sastanku u ožujku 2010. također objaviti u elektroničkom izdanju. Urednički odbor izdanja HKD-a treba razmotriti prevođenje formata.
UNIMARC Manual: Bibliographic Format: Appendix L: Complete Examples: ustanovljeno je da je potrebna analiza i dopuna primjera. PUC će pokrenuti pitanje objavljivanja izdanja na IFLANET-u, kao i dopuna formatu. Naknadno je uočeno da se hrvatski primjeri trebaju ispraviti. Također je potrebno razmotriti prijedlog za prevođenje izdanja.
UNIMARC Guidelines for Reporoductions: u pripremi je novo izdanje koje će pripremiti Francuski odbor za UNIMARC.
ISO 25577 MARC/XML: u pripremi je revizija standarda u koji će biti uključeni specifični zahtjevi formata UNIMARC (ugrađena polja).
UNIMARC Guidelines for Manuscripts and Archives, Draft, 2nd rev. 2008-12-29: raspravljen je nacrt i usvojene primjedbe na predloženi tekst. Planira se da će nova verzija biti izrađena do 15. prosinca 2009. kako bi se mogle razmotriti nove primjedbe i konačno prihvatiti tekst na godišnjem sastanku PUC-a u ožujku 2010. godine. Predmet smjernica je samo povijesna i suvremena rukopisna građa, te se riječ Archives briše iz naslova. Preporučljivo je da se smjernice razmotre u okviru Komisije za katalogizaciju i Komisije za povijest knjige i knjižnica, te koordiniraju s primjedbama katalogizatora Sveučilišta u Grazu (s kojima surađuje članica Komisije za povijest knjige i knjižnica, Marijana Tomić) i pošalju PUC-u na razmatranje.
VMF: Vocabulary Metadata Framework Project i UNIMARC formati: G. Dunsire je prikazao ovaj projekt (http://cdlr.strath.ac.uk/VMF/) i predložio uključivanje formata UNIMARC, što je i prihvaćeno.
M. Willer obavijestila je članove PUC-a da je početkom 2009. objavljen hrvatski prijevod 3. izdanja izvornika (skraćeni format) UNIMARC: bibliografski format. Izdavači publikacije, HKD i Sveučilište u Zadru, trebali bi razmotriti objavljivanje elektroničke inačice na mrežnoj stranici HKD-a.

Grupa za pregled modela FRBR
Grupa je odlučila da će osim brige o razvoju, održavanju i primjeni modela FRBR preuzeti brigu i o novoobjavljenom modelu FRAD (autorizirani podaci). Također su prihvaćene nadopune modela FRBR koje je potrebno prevesti na hrvatski i staviti na mrežne stranice Komisije za katalogizaciju HKD-a. HKD bi trebao razmotriti mogućnost objavljivanja elektroničke verzije hrvatskog prijevoda.

PREDAVANJA U OKVIRU PROGRAMA SEKCIJE ZA KATALOGIZACIJU, SREDIŠNJE AKTIVNOST UNIMARC I OTVORENOG FORUMA O BIBLIOGRAFSKOJ KONTROLI

U nastavku navodimo naslove predavanja za koje smatramo da mogu biti zanimljivi kolegama koji se bave područjem bibliografske kontrole odnosno organizacije informacija.

Cataloguing. New principles, new rules for new catalogues
News of ISBD (Project Development of ISBD/XMLShema: Goals and objectives)
Every reader his work, every work its title (& author): the new Italian cataloguing code
Music in Italy: catalogues and cataloguing rules for an extraordinary heritage
The Cataloging Cultural Objects Experience: Codifying Practice for the Cultural Heritage Community

UNIMARC. UNIMARC and the future of catalogues
Third edition of UNIMARC Manual: Authorities Format: Implementing concepts from the FRAD model and the IME ICC Statement of International Cataloguing Principles
FRBR information discovery in traditional catalogues: the TelPlus experience UNIMARC, RDA and the Semantic Web

Classification and Indexing. Foundation to build future subject access
Introducing FRSAD and Mapping with SKOS and other models

Division IV: Bibliographic Control. New bibliographic control principles and guidelines
Mission accomplished – the new IFLA International Cataloguing Principles
National bibliographies in the digital age: guidance and new directions
From FRBR to FRAD: Extending the model
Guidelines for Multilingual Thesauri: a new contribution to multilingual access and retrieval standards

Nadamo se da će ovaj kratki opis bogatih događaja na ovogodišnjoj IFLA-i zainteresirati i ostale kolege koji se izravno ne bave bibliografskom kontrolom, a one koje se bave potaknuti na daljnji rad.

M. Willer
mwiller@unizd.hr
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-