- -
Home page
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  hr Hrvatski jezik
-
zaglavlje
-  
- -
Search
CLA website
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
Printable View Printable View news      FAQ      site map      contact
      seminars and conferences      documents      publications      links
HKD  //  Professional bodies  //  Komisija za katalogizaciju  //  Introduction
Introduction       Members       Documents and links
Komisija za katalogizaciju

Introduction

Komisija za katalogizaciju osnovana je s ciljem rješavanja pitanja i problema katalogizacije.
Temeljni je zadatak Komisije pratiti međunarodne standarde, smjernice, preporuke i priručnike s područja katalogizacije.
Djelatnost Komisije uključuje i prijevode standarda, smjernica te izradbu načela, uputa i priručnika za katalogizaciju knjižnične građe.
Članovi Komisije prate aktivnosti IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju i promatrački sudjeluju u njenom radu.
Komisija potiče i pomaže stalno obrazovanje knjižničara, suradnju s međunarodnim stručnim tijelima, kao i s knjižničarskim društvima, komisijama i sekcijama unutar Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Komisija je organizator/suorganizator stručnih skupova s područja katalogizacije, članovi Komisije sudjeluju na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima, te daju knjižničarima stručnu pomoć vezanu uz tumačenje i uporabu nacionalnog Pravilnika i međunarodnih standarda što doprinosi najvažnijem cilju Komisije - ujednačenim i standardiziranim kataložnim zapisima.
U okviru Komisije za katalogizaciju djeluje Radna grupa za pristupnice i Radna grupa za kataložni opis.

Sjedište Komisije za katalogizaciju:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

- -
- - -
- -
  terms of use  |   editorial board  |   webmaster  |   copyright © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -