naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< back   

Organisation

President of the Association:   Dijana Machala (dmachala@nsk.hr)
1. Vice-President:   Sanja Brbora (sanja@svkst.hr)
2. Vice-President:   Marica Šapro - Ficović (msapro@dkd.hr)
Professional Board President:   Dunja Holcer (dunjaholcer@gmail.com)
Professional Secretary:   Andreja Tominac (andreja.tominac@ufzg.hr)
Treasurer:   Vesna Mravunac (vmravunac@nsk.hr)
Head Board:  

Milko Belevski, Gordana Bjelovarac, Sanja Brbora, Nadia Bužleta, Marija Čačić, Marina Šimić, Silvija Perić, Dijana Machala, Dunja Holcer, Karmela Popić Kešina, Alka Stropnik, Milan Šarić, Davor Žažar, Lidija Šajatović, Helena Andrašec, Dejana Golenko, Andreja Toljan, Matea Žilić

Executive Board:  

Dijana Machala, Sanja Brbora, Marica Šapro – Ficović, Dunja Holcer, Andreja Tominac, Vesna Mravunac, Breza Šalamon – Cindori.

Supervisory Board:   President: Romana Horvat
Members: Gorana Tuškan, Ivan Kraljević, Tea Grašić Kvesić (substitute), Sanja Galic (substitute) 
Professional Board:   President: Dunja Holcer
Members: Diana Polanski, Drahomira Cupar, Arijana Herceg Mićanović, Vjeruška Štivić, Amelia Kovačević, Dunja Marija Gabriel, Nika Čabrić, Snježana Čiča, Dragutin Nemec, Daniela Živković, Jasenka Pleško, Annemari Štimac, Maja Panian Selimić, Dunja Holcer, Mirjana Čubaković, Madlen Zubović, Ivana Matijević, Sanja Radin Mačukat, Marija Šimunović, Irena Urem, Dunja Seiter Šverko, Maja Bodiš, Jasenka Zajec, Ivan Kraljević, Tamara Marija Seme, Blaženka Peradenić-Kotur, Nada Bezić, Ljiljana Pavičić, Indira Šamec Flaschar, Dejana Golenko, Nina Jelača, Tamara Krajna, Kristina Romić, Marica Šapro-Ficović, Renata Bošnjaković, Igor Mladinić, Sonja Pigac
Ethical Board:   President: Klaudija Mandić
Members: Ivan Babić (zamjenik), Mihaela Kovačić (članica), Vinka Jelić-Balta (substitute) ) i Danijela Celinšćak (substitute)Contact addresses:

Andreja Tominac, Professional Secretary
andreja.tominac@ufzg.hr
Lorena Klokočki, Administrative Secretary
hkd@hkdrustvo.hr
Jadranka Ševo, Financial Referent
hkd@hkdrustvo.hr

Croatian Library Association
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel./Mob. +385 (0)91 604 7214
OIB: 81889785066
IBAN: HR3423600001101451830

Vesna Mravunac, Treasurer
vmravunac@nsk.hr, 01/616 4171
Croatian Library Association
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel./Mob. +385 (0)91 604 7214CLA website: http://www.hkdrustvo.hr
Email: hkd@hkdrustvo.hrEditorial Board of CLA Series:

Odbor za nakladničku djelatnost:

Tatjana Aparac Jelušić, Sanja Brbora, Breza Šalamon, Merien Hadrović, Monika Batur, Drahomira Cupar, Lobel Machala, Dijana Machala, Miroslav Katić.


Editorial Board of Croatian Librarians Herald::
Editor-in-Chief:
Tatjana Aparac Jelušić (aparact@gmail.com)
Editorial Board:
Snježana Dimzov, Martina Dragija Ivanović, Krisitna Kalanj, Alica Kolarić, Kristina Krpan, Kornelija Petr Balog, Dora Rubinić

Editorial board of CLA Newsletter

Editor-in-Chief:

Sanja Brbora (sanja@svkst.hr)

Editorial Board:

Janja Severović, Kristina Romić, Dijana Machala, Grozdana Ribičić, Matija Nenadić, Irena Urem


Editorial Board of the Association's Series

Breza Šalamon - Cindori (predsjednica), Monika Batur, Drahomira Cupar, Lobel Machala, Dijana Machala, Miroslav Katić.

 
Editor in chief of Croatian Library Association Series:

Breza Šalamon-Cindori (salamon-cindori@nsk.hr)

 
Editor in chief of Croatian Library Association Electronic Series:

Merien Hadrović (merien@gskos.hr)

 

Glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva

Monika Batur (mbatur@nsk.hr

 

Glavna urednica Niza Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva

Drahomira Cupar (dgavrano@unizd.hr)

 

Glavni urednik Niza Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva (u mirovanju)

Lobel Machala (lmachala@nsk.hr)

 

Editorial Board of CLA website
Editor-in-Chief:
Dijana Machala (dmachala@nsk.hr)
Editorial Board:
Boris Badurina (webmaster), Karolina Holub, Sofija Konjević, Ivan Kraljević, Ines Krušelj-Vidas, Mila Perasović, Kristina Romić, Tomislav Silić, Maja Starček
 

Urednik društvenih kanala HKD-a:

Miroslav Katić (miroslav@gkka.hr)