Baza recenzenata

ImePrezimeAfilijacija
Tatjana Aparac-Jelušić Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru (u miru)
Boris Badurina Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Antal Balog Veleučilište Baltazar Krčelić Zaprešić
Mihaela  Banek Zorica Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Ana Barbarić Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Frida Bišćan Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Boris Bosančić Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Tanja Buzina Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Kristina Čunović Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac
Martina  Dragija Ivanović Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Gordana Dukić Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Vera  Erl Odjel za kulturologiju, Sveučilište u Osijeku (u miru)
Marija Erl Šafar Odjel za kulturologiju, Sveučilište u Osijeku
Sanjica Faletar Tanacković Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Kristina Feldvari Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Dunja Marija Gabriel Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Gordana Gašo Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Dejana Golenko Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci
Vesna Golubović Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Damir Hasenay Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Sanda Hasenay Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Osijeku
Ivana  Hebrang Grgić Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mario Hibert Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Dunja Holcer Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak
Aleksandra Horvat Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (u miru)
Srećko Jelušić Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru (u miru)
Tinka Katić Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Jasna Kovačević Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića Zagreb
Dinka Kovačević Odjel za kulturologiju, Sveučilište u Osijeku (u miru)
Ivan Kraljević Sveučilišna knjižnica u Puli
Maja  Krtalić School of Information Management, Victoria University of Wellington, New Zealand
Darko Lacović Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Jelena Lakuš Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Srđan Lukačević Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Bojan Macan Centar za znanstvene informacije, Institut Ruđer Bošković
Ivana  Martinović Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Dina Mašina Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb
Jasminka Mihaljević Ekonomski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Marijana Mišetić Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Goranka Mitrović Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Svjetlana Mokriš Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Dubravka Pađen Farkaš Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Anita Papić Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Kornelija Petr Balog Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Jelka  Petrak Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (u miru)
Aleksandra Pikić Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
Bernardica Plašćak Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Dijana Sabolović-Krajina Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica
Ljiljana  Siber Pravni fakultet, Sveučilište u Osijeku
Ivanka Stričević Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Alka Stropnik Knjižnice grada Zagreba
Marica Šapro-Ficović Dubrovačke knjižnice Dubrovnik
Mirna Šušak Lukačević Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku
Marijana Tomić Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru
Nada Topić OŠ Vjekoslava Paraća, Solin
Gorana Tuškan Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija
Zoran Velagić Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Radovan Vrana Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Dina Vrkić Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Ljiljana  Vugrinec Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica
Ana Vukadin Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb