Prikaz projekta Osobe koje ne vide i ne čuju su među nama - tolerancija u svakodnevnom životu

Main Article Content

Marija Gajski

Sažetak

Tijekom Mjeseca knjige, a povodom Međunarodnog dana bijelog štapa i Međunarodnog dana tolerancije, u OŠ Ivana Mažuranića u Zagrebu održan je projekt „Osobe koje ne vide i ne čuju su među nama – tolerancija u svakodnevnom životu“ u kojem se na više načina i razina pristupa problematici slijepih, gluhih i gluhoslijepih osoba. Cilj je projekta razvijanje tolerancije, empatije i altruizma prema svima, a posebno prema osobama s posebnim potrebama, kako bismo doprinijeli kvaliteti njihove inkluzije u društvene aktivnosti. U projekt su bili uključeni učenici četvrtih razreda osnovne škole. Projekt se sastojao od nekoliko faza: posjet Tifl ološkom muzeju i Hrvatskoj knjižnici za slijepe, predavanje prevoditeljice za gluhoslijepe osobe te tri radionice (radionica Brailleeva pisma, dvoručne abecede i izrada razredne enciklopedije). Posljednja je aktivnost ujedno bila evaluacija i prezentacija projekta. Projekt je kod učenika probudio veliku znatiželju i interes za istinsku brigu za pojedince u zajednici, čime je otkriven velik potencijal za prosocijalno ponašanje. Potrebno je konstantno razvijati dječju spoznaju da boljim razumijevanjem ljudi sa specifi čnim potrebama i uključenošću u razvoj i poboljšanja usluga u svim sferama života za osobe s posebnim potrebama podižemo razinu kvalitete cijelog društva i osiguravamo uspješnije i sretnije društvo.

Article Details

Citiranje
Gajski, M. Prikaz projekta Osobe koje ne vide i ne čuju su među nama - tolerancija u svakodnevnom životu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . Dostupno na: http://hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/591/543
Rubrika
Prikazi