Knjižnične usluge i službe s gledišta korisnika – prilozi za bibliografiju

Main Article Content

Ljiljana Aleksić Silvija Zec

Sažetak

Bibliografija daje pregled znanstvenih i stručnih radova koji se bave istraživanjem knjižničnih usluga i službi iz perspektive korisnika u razdoblju od 1991. do kraja 2016. godine u svim vrstama knjižnica u RH osim školskih knjižnica. Pregledani su i popisani članci, sažeci, prikazi i izlaganja na posterima uglavnom domaćih autora izašli u hrvatskim časopisima, članci u zbornicima, diplomski, magistarski i doktorski radovi, kao i mrežno dostupna istraživanja. Svi radovi razvrstani su u tematske kategorije. U zaključku rad donosi analizu učešća pojedinih vrsta knjižnica u navedenim istraživanjima, najzastupljenije teme istraživanja, kao i najčešće korištene metode za prikupljanje podataka unutar navedenog razdoblja.

Article Details

Citiranje
Aleksić, L.; S. Zec. Knjižnične usluge i službe s gledišta korisnika – prilozi za bibliografiju. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . doi:10.30754/vbh.60.2-3.590
Rubrika
Članci