Koha 2: revizija knjižne građe Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Main Article Content

Branka Marijanović Jadranka Lisek Marijana Glavica

Sažetak

Cilj je ovog rada predočiti kompleksnost provođenja revizije knjižne građe jedne visokoškolske ustanove. Tek nakon što je 2011. godine knjižnični program Koha uspješno implementiran u knjižnično poslovanje Knjižničnog sustava Fakulteta elektrotehnike   i računarstva u Zagrebu, po prvi je put u 50 godina postojanja Središnje knjižnice Fakulteta provedena revizija monografskih publikacija u toj ustanovi. Naime knjižnični sustav FER-a čine Središnja knjižnica Fakulteta i 12 zavodskih knjižnica. Zavodske zbirke literature, kao nezaobilazan segment praćenja znanstveno-nastavne djelatnosti pojedinog zavoda, stvarane su desetljećima, dok je fond Središnje knjižnice fokusiran uglavnom na potrebe studenata. Uz raznovrsnost građe, kroz godine postojanja Fakul- teta, javlja se i problem nekoordiniranosti u nabavi, pa tako i u obradi građe, što rezul- tira izuzetno kompleksnim i dugotrajnim procesom provođenja revizije. Rad donosi pregled čitavog revizijskog postupka te daje detaljan opis programskih karakteristika knjižničnog sustava koji je omogućio provođenje istog.

Article Details

Citiranje
Marijanović, B.; J. Lisek; M. Glavica. Koha 2: revizija knjižne građe Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . doi:10.30754/vbh.60.2-3.589
Rubrika
Članci