Knjižnica – podrška roditeljima u medijskom opismenjavanju i medijskom odgoju djece

Main Article Content

Keti Krpan Joško Sindik Sanja Bartaković

Sažetak

U suvremenom društvu djeca rastu okružena različitim medijima. Stoga je cilj rada naglasiti važnost medijskog odgoja i medijske pismenosti koje, uz roditelje kao glavne odgojitelje unutar obitelji, trebaju provoditi i dječji knjižničari. Danas djeca od najranije dobi konzumiraju medijske sadržaje, a utjecaj medija na njih ovisi o izboru tih sadržaja. S obzirom na to da djecu medijski odgajaju njihovi roditelji, važan preduvjet medijskog opismenjavanja djece upravo je medijska pismenost roditelja. Roditeljska medijacija najvažnija je u reguliranju utjecaja medija na djecu, a taj je utjecaj značajan čimbenik u formiranju mladog čovjeka. Pod pojmom roditeljske medijacije označava se strategija koju roditelji koriste prilikom medijskog odgajanja i opismenjavanja djece. U ulozi medijskog odgajatelja često se nađe i knjižničar za djecu i mladež, budući da u knjižnici djeca provode svoje slobodno vrijeme koristeći različite medije. Knjižničari za djecu i mladež putem brojnih programa, usmjerenih na sadržajno provođenje slo- bodnog vremena najmlađih knjižničnih korisnika, promiču medijski odgoj i medijsko opismenjavanje. U svakodnevnom radu s djecom dječji knjižničar primjenjuje aktivnu, instruktivnu ili poučnu medijaciju te tako sudjeluje u medijskom opismenjavanju novih naraštaja, kako bi utjecaj medija na njih imao što manje negativnih posljedica uz poja- čane pozitivne učinke.

Article Details

Citiranje
Krpan, K.; J. Sindik; S. Bartaković. Knjižnica – podrška roditeljima u medijskom opismenjavanju i medijskom odgoju djece. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . doi:10.30754/vbh.60.2-3.586
Rubrika
Članci