Zadovoljstvo korisnika promidžbom i prepoznatljivošću Gradske knjižnice Rijeka

Main Article Content

Lara Pavić Radovan Vrana

Sažetak

U prvom dijelu rada dan je pregled temeljnih pojmova vezanih uz koncepte mar- ketinga i promidžbe u knjižnici. U drugom dijelu rada prikazani su rezultati istraživanja korisnika putem ankete provedene u Gradskoj knjižnici u Rijeci u razdoblju od 11. do 16. srpnja 2016. godine o njihovu zadovoljstvu promidžbom i prepoznatljivošću Knjižnice. U istraživanju je sudjelovao 181 član (što čini 1 % svih upisanih članova u Gradsku knjižnicu Rijeka). Rezultati provedenog istraživanja pokazali su orijentaciju korisnika Gradske knjižnice Rijeka prema mrežnoj stranici Knjižnice putem koje sa- znaju najvažnije detalje o uslugama Knjižnice i njezinu fondu. Korisnici se prilikom saznavanja informacija o Knjižnici također služe i drugim promidžbenim alatima, po- put društvenih mreža na kojima Knjižnica sudjeluje te plakata postavljenih u Knjižnici. Unatoč prisutnosti Gradske knjižnice Rijeka na društvenim mrežama, istraživanje je pokazalo kako mnogi ispitanici još uvijek nisu upoznati s mogućnošću praćenja obavi- jesti o Knjižnici na različitim društvenim mrežama. Istraživanje je također obuhvatilo i neposredan kontakt ispitanika s osobljem Knjižnice, za koje su istaknuli karakteristike ljubaznosti i stručnosti. Konačni je zaključak istraživanja da najveći broj ispitanika smatra kako je Gradska knjižnica Rijeka u potpunosti prepoznatljiva ili djelomično pre- poznatljiva ne samo u gradu u kojemu djeluje već i na internetu. Rezultate istraživanja moguće je upotrijebiti u izradi budućeg marketinškog plana Knjižnice.

Article Details

Citiranje
Pavić, L.; R. Vrana. Zadovoljstvo korisnika promidžbom i prepoznatljivošću Gradske knjižnice Rijeka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . doi:10.30754/vbh.60.2-3.583
Rubrika
Članci