Izazovi knjižnične arhitekture za mlade

Main Article Content

Marta Kasap Tatjana Aparac Jelušić http://orcid.org/0000-0002-9391-8333

Sažetak

Ovaj rad nastoji upotpuniti prazninu u hrvatskoj stručnoj literaturi na temu izgradnje knjižničnih prostora za mlade i unutarnjeg oblikovanja tih prostora.


U radu su predstavljeni metodologija i rezultati istraživanja provedenog u Gradskoj knjižnici Zadar, koja je odabrana iz dvaju razloga: zato što se najavljuje njezino proširenje i zato što je među knjižničnim djelatnicima i pojedincima iz lokalne samouprave prepoznata potreba da se mladima osigura poseban prostor.


 


Prvi je istraživački cilj bio utvrditi kako mladi reagiraju na predstavljene vizualne prikaze knjižnica, a drugi je cilj bio usmjeren prema iskazu njihovih vlastitih potreba za mogućim prostorom i aktivnostima u potencijalno raspoloživom prostoru za širenje sadašnje knjižnice te prikupljanju njihovih stavova o organizaciji i uređenju novog prostora. Treći je cilj istraživanja bio utvrditi stavove knjižničara i stručnjaka koji rade s mladima u odnosu na prostore za mlade, njihovo oblikovanje i opremanje.


U istraživanju se pošlo od pretpostavke da mladi žele svoj prostor i da imaju ideje o tome kako taj prostor urediti te da knjižničari očekuju da bi se u knjižnicu mogao privući veći broj mladih ako bi njima namijenjen prostor bio privlačan, funkcionalan i ugodan.


Istraživanje je provedeno primjenom kvalitativne metode istraživanja uz uporabu instrumenta fokus-skupine i intervjua, a odvijalo se tijekom 2015. godine.


Rezultati istraživanja ukazuju na to da su svi ispitanici svjesni potrebe za novim, prilagodljivim, privlačnijim i ugodnijim prostorom, u kojem bi bilo moguće ponuditi i niz novih usluga.

Article Details

Citiranje
Kasap, M.; T. Aparac Jelušić. Izazovi knjižnične arhitekture za mlade. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . doi:10.30754/vbh.60.2-3.581
Rubrika
Članci