Program “Mladi za mlade” Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica u kontekstu potreba za novom zgradom knjižnice

Main Article Content

Ljiljana Vugrinec

Article Details

Citiranje
Vugrinec; L.. Program “Mladi za mlade” Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica u kontekstu potreba za novom zgradom knjižnice . // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . Dostupno na: http://hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/549/507
Rubrika
Članci