Analiza produktivnosti autora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayerau Osijeku u razdoblju od 2011. do 2015. godine

Main Article Content

Ivana Šuvak-Pirić Iva Arači Mirna Šušak Lukačević Svjetlana Mokriš Sanda Hasenay

Article Details

Citiranje
Šuvak-Pirić; I.; I. Arači; M. Šušak Lukačević; S. Mokriš; S. Hasenay. Analiza produktivnosti autora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayerau Osijeku u razdoblju od 2011. do 2015. godine. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . Dostupno na: http://hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/547/505
Rubrika
Članci