Kvalitetan knjižnični sustav – pretpostavka uspješnog rada Matične službe Knjižnica grada Zagreba

Main Article Content

Maja Bodiš Ivančica Đukec Kero Kluk Giunio

Article Details

Citiranje
Bodiš; M.; I. Đukec Kero; K. Giunio. Kvalitetan knjižnični sustav – pretpostavka uspješnog rada Matične službe Knjižnica grada Zagreba. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017) . doi:10.30754/vbh.60.1.541
Rubrika
Članci