Petr Balog; K.. Uvodna riječ. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 60, 4(2017) , IX-X. Dostupno na: http://hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/601