Petr Balog, Kornelija. " Uvodna riječ" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 60 Broj 4 (19 Ožujak 2018)