Lebinac, S.; A. Filipeti. Uloga mikrofilma u zaštiti novina : iskustva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017) . doi:10.30754/vbh.60.2-3.585