VBH je stručni časopis Hrvatskog knjižničarskog društva. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, vijesti i izvještaje o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te priloge iz relevantnog područja zakonodavstva. Svi znanstveni i stručni radovi prolaze postupak recenzije koji uključuje jednog do dva anonimna recenzenta, među kojima se prema prilikama pojavljuju i inozemni recenzenti. 

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: SCOPUS, FRANCIS,  IBZ Online, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Information Science and Technology Abstracts  i  Library and Information Science Abstracts (LISA). 

Do 2018. časopis je izlazio 4 puta godišnje. Od 2018. izlazi polugodišnje (godišnje 2 broja). Ukoliko nije drugačije naznačeno, prilozi za buduće brojeve primaju se do 1. listopada te do 1. travnja. 

ISSN 0507-1925 (Tisak)

ISSN 1334-6938 (Online)

Svezak 61 Br. 1 (2018)

Objavljeno: 2018-10-15

Predmetno Kazalo

Kristina Feldvari

VII-X

Uvodna Riječ

Kornelija Petr Balog

XI-XIII

Adolescent information behaviour in everyday life decision making

Alica Kolarić, Colleen Cool, Dr., Ivanka Stričević, Dr.

83-125

Za anketu vam treba približno 3 minute, a novu knjižnicu dobivate zauvijek!

Ivančica Đukec Kero, Kristina Krpan, Aleksandra Pikić

151-172

Formalno obrazovanje knjižničara

Marija Erl Šafar, Tihana Lubina

219-239

Dva desetljeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice na mreži

Breza Šalamon-Cindori, Daniela Živković

241-269

Interoperabilnost zapisa ocjenskih radova u Dabru

Karolina Holub, Ljiljana Jertec

489-508

Istraživački podaci i visokoškolske knjižnice

Irena Kranjec, Marijana Glavica, Alen Vodopijevec

611-626

Svi brojevi