- -
HKD logo
-
Hrvatsko knjižničarsko društvoHrvatsko knjižničarsko društvo
-
Vijesnik bibliotekara hrvatske
-  
- -

 Prošli brojevi:
  God. 58 (2015), br. 3-4
  God. 58 (2015), br. 1-2
  God. 57 (2014), br. 4
  God. 57 (2014), br. 1-3
  God. 56 (2013), br. 4
  God. 56 (2013), br. 3
  God. 56 (2013), br. 1-2
  God. 55 (2012), br. 3-4
  God. 55 (2012), br. 2
  God. 55 (2012), br. 1
  God. 54 (2011), br. 4
  God. 54 (2011), br. 3
  God. 54 (2011), br. 1-2
  God. 53 (2010), br. 3-4
  God. 53 (2010), br. 2
  God. 53 (2010), br. 1
  God. 52 (2009), br. 1-4
  God. 51 (2008), br. 1-4
  God. 50 (2007), br. 4
  God. 50 (2007), br. 3
  God. 50 (2007), br. 1-2
  God. 49 (2006), br. 3-4
  God. 49 (2006), br. 2
  God. 49 (2006), br. 1
  God. 48 (2005), br. 3-4
  God. 48 (2005), br. 2
  God. 48 (2005), br. 1
  God. 47 (2004), br. 3-4
  God. 47 (2004), br. 1-2
  God. 46 (2003), br. 3-4
  God. 46 (2003), br. 1-2-

Upute autorima
Rukopise stručnih i znanstvenih radova treba slati Uredništvu Vjesnika bibliotekara Hrvatske u elektroničkom obliku,vbh@hkdrustvo.hr. Uza znanstvene i stručne radove treba dostaviti ime i prezime, stručno zvanje i točnu službenu adresu, uključujući i adresu elektroničke pošte te sažetak rada od oko 200 riječi na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori su također obvezni navesti ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te naslov rada i na engleskom jeziku.

Bilješke označite na pripadajućem mjestu u tekstu u neprekinutom nizu od 1 naviše. U bilješkama navedite pun bibliografski navod (referenciju) kad se pojavi prvi put. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega citirate stavite oznaku “Navedeno djelo” ili “Nav. dj.”, popraćenu brojem stranice s koje ste navod preuzeli ili oznakom za stranice (od-do) ako ste kompilirali ili komentirali veći dio teksta citiranog autora. Oznaku “Isto” možete koristiti, ako se bilješke vezane uz određeno djelo navode jedna za drugom.

Bibliografski navodi (referencije) trebaju biti navedeni kako slijedi:

– ako publikacija sadrži djelo jednog, dva ili tri autora

  1. McGarry, Kevin. The changing context of information : an introductory analysis. 2nd ed. London : Library Association Publishing, 1993.
  2. Crawford, Walt; Michael Gorman. Future libraries : dreams, madness& reality. Chicago ; London : American Library Association, 1995.
  3. Beaudiquez, Marcelle; Francoise Bourdon; Sonia Zilhard. Management and use of name authority files – personal names, corporate bodies and uniform titles : evaluation and prospects. München : K. G. Saur, 1991.

– ako publikacija sadrži djelo četvorice ili više autora

Key papers in information science / ed. by Belver C. Griffith. White Plains : Knowledge Industry Publications, 1980.

– ako se navodi članak u časopisu ili zborniku

  1. Davies, Eric. Learn by wire : managing network access to learning materials. // The electronic library 15, 3(1997), 205-214.
  2. Capurro, Rafael. What is information science for? : a philosophical reflection. // Conceptions of library and information science : historical, empirical and theoretical perspectives / ed. by Pertti Vakkari and Blaise Cronin. London : Taylor Graham, 1992. Str. 82-96.

– ako se navodi članak objavljen na elektroničkom mediju (mrežno dostupan rad)

  1. International Institute for Electronic Library Research : the ELINOR Project [citirano: 1999-05-11]. Dostupno na: http://ford.mk.dmu. ac.uk/Projects/ELINOR
  2. Political and religious leaders support Palestinian sovereignty over Jerusalem. // Eye on the negotiations. Palestine Liberation Organization, Negotiations Affairs Department, 29 August 2000 [citirano: 2002-08-15]. Dostupno na: http://www.nad-plo.org/eye/pol-jerus.html
  3. Manzo, K. K. Libraries seeking updated role as learning center [citirano: 2002-04-15]. // Education week 16, 30(1997). Dostupno na:
    http:// www.epnet.com/ehost/login.html

– ako se navodi članak objavljen na elektroničkom mediju (mjesno dostupan rad)

Fluckiger, François. Multimedia over the Internet. // Joining efforts from communication to collaboration over the Internet : conference proceedings / 3rd CARNet Users Conference ‒ CUC 2001 [CD-ROM]. Zagreb : CARNet, 2001.

– ako se navodi članak objavljen i u tiskanom i u elektroničkom obliku

Barbarić, Ana. Povijesni pregled razvoja OPAC-a. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 46, 3/4(2003), 48-58. Dostupno i na: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/97/vbh/God.46(2003),br.3-4 [citirano: 2005-04-05].

Prispjele znanstvene odnosno stručne radove Uredništvo šalje dvojici recenzenata na ocjenu i predlaganje kategorije. Recenzije su anonimne, a recenzenti komuniciraju s autorima preko Uredništva. Ako oni predlože izmjene, dopune i sl., kopije recenzija šalju se autoru na usvajanje.

Autori odobravaju objavljivanje svojih radova u elektroničkoj inačici časopisa. Ukoliko autori nisu suglasni s objavljivanjem svojih radova u elektroničkoj inačici časopisa, trebaju to jasno naznačiti prilikom dostave radova Uredništvu.

Radovi objavljeni u Vjesniku bibliotekara Hrvatske se ne honoriraju. Rad suradnika honorira se u skladu s financijskim mogućnostima časopisa

- -
- - -
- -
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
- -
- - -
-   -