- -
HKD logo
-
Hrvatsko knjižničarsko društvoHrvatsko knjižničarsko društvo
-
Vijesnik bibliotekara hrvatske
-  
- -

 Prošli brojevi:
  God. 58 (2015), br. 3-4
  God. 58 (2015), br. 1-2
  God. 57 (2014), br. 4
  God. 57 (2014), br. 1-3
  God. 56 (2013), br. 4
  God. 56 (2013), br. 3
  God. 56 (2013), br. 1-2
  God. 55 (2012), br. 3-4
  God. 55 (2012), br. 2
  God. 55 (2012), br. 1
  God. 54 (2011), br. 4
  God. 54 (2011), br. 3
  God. 54 (2011), br. 1-2
  God. 53 (2010), br. 3-4
  God. 53 (2010), br. 2
  God. 53 (2010), br. 1
  God. 52 (2009), br. 1-4
  God. 51 (2008), br. 1-4
  God. 50 (2007), br. 4
  God. 50 (2007), br. 3
  God. 50 (2007), br. 1-2
  God. 49 (2006), br. 3-4
  God. 49 (2006), br. 2
  God. 49 (2006), br. 1
  God. 48 (2005), br. 3-4
  God. 48 (2005), br. 2
  God. 48 (2005), br. 1
  God. 47 (2004), br. 3-4
  God. 47 (2004), br. 1-2
  God. 46 (2003), br. 3-4
  God. 46 (2003), br. 1-2-
O Vjesniku

Vjesnik bibliotekara Hrvatske časopis je koji neprekidno izlazi od 1950., i to u četiri broja godišnje. Od 9. ožujka 2004. izlazi i u mrežnoj inačici.

Od samog početka koncepcija časopisa zasnivala se na objavljivanju znanstvenih i stručnih radova iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, vijesti i izvještaja o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva te priloga iz relevantnog područja zakonodavstva. Svi znanstveni i stručni radovi prolaze postupak recenzije koji uključuje jednog do dva anonimna recenzenta, među kojima se prema prilikama pojavljuju i inozemni recenzenti. Kategoriju rada (izvorni znanstveni rad, pregledni rad, istraživanje, znanstvena bilješka, pozvani rad, izlaganje na skupu, stručni rad itd.) predlaže recenzent, a konačnu odluku donosi Uredništvo.

Tijekom vremena, uvodile su se i novine u sadržajno-formalnom izgledu časopisa. Uza sadržajno raznolike brojeve, objavljuju se i tematski brojevi koji pružaju čitatelju aktualan i cjelovit pregled nekog područja, zajamčen kompetencijom gosta-urednika. Teme planiranih brojeva objavljuju se na mrežnoj stranici HKD-a, čime se otvara mogućnost sudjelovanja u njihovoj realizaciji svim zainteresiranim autorima.

Impresum i ostale preliminarne strane sadrže podatke na hrvatskom i engleskom jeziku. Svaki je članak opremljen sljedećim podacima: naslovom na hrvatskom i engleskom jeziku, imenom i prezimenom autora, nazivom i sjedištem ustanove kojoj autor pripada, adresom elektroničke pošte, oznakom UDK, kategorijom članka i datumom primitka članka za objavljivanje. Uza sažetke na hrvatskom i kojem od svjetskih jezika (najčešće engleskom), navode se i ključne riječi. Pri dnu naslovne stranice svakog članka nalazi se naslov časopisa, brojčani podaci o tekućem sveščiću, ISSN i copyright .

Zahvaljujući sadržajnoj zanimljivosti, standardiziranoj opremljenosti i ažurnosti izlaženja, Vjesnik bibliotekara Hrvatske spada u kategoriju priznatih časopisa u knjižnično-informacijskom području, a indeksira se u sljedećim bazama podataka:

Library and Information Science Abstracts (LISA),
Information Science Abstracts (ISA) i
PASCAL: Sciences de l' Information, Documentation .

- -
- - -
- -
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
- -
- - -
-   -