- -
HKD logo
-
Hrvatsko knjižničarsko društvoHrvatsko knjižničarsko društvo
-
Vijesnik bibliotekara hrvatske
-  
- -

 Prošli brojevi:
  God. 58 (2015), br. 3-4
  God. 58 (2015), br. 1-2
  God. 57 (2014), br. 4
  God. 57 (2014), br. 1-3
  God. 56 (2013), br. 4
  God. 56 (2013), br. 3
  God. 56 (2013), br. 1-2
  God. 55 (2012), br. 3-4
  God. 55 (2012), br. 2
  God. 55 (2012), br. 1
  God. 54 (2011), br. 4
  God. 54 (2011), br. 3
  God. 54 (2011), br. 1-2
  God. 53 (2010), br. 3-4
  God. 53 (2010), br. 2
  God. 53 (2010), br. 1
  God. 52 (2009), br. 1-4
  God. 51 (2008), br. 1-4
  God. 50 (2007), br. 4
  God. 50 (2007), br. 3
  God. 50 (2007), br. 1-2
  God. 49 (2006), br. 3-4
  God. 49 (2006), br. 2
  God. 49 (2006), br. 1
  God. 48 (2005), br. 3-4
  God. 48 (2005), br. 2
  God. 48 (2005), br. 1
  God. 47 (2004), br. 3-4
  God. 47 (2004), br. 1-2
  God. 46 (2003), br. 3-4
  God. 46 (2003), br. 1-2-
God. 52 (2009), br. 1-4 (02.04.2010.)


  
Predmetno kazalo. (Jelica Leščić)
Uvodna riječ. (Jelica Leščić)

Članci
Kornelija Petr Balog, Ivana Martinović. Na tragu ishoda učenja : kompetencije diplomiranih knjižničara Odsjeka za informacijske znanosti u Osijeku
Mirna Willer, Ana Barbarić. Međunarodna kataložna načela : prikaz i analiza
Branka Purgarić-Kužić. Faceted Application of Subject Terminology (FAST) – nova stremljenja u predmetnom označivanju mrežne građe
Sofija Konjević. Hrvatski znanstveni i znanstvenostručni časopisi u elektroničkome mrežnom okruženju
Ivana Zagorac. Znanstvena komunikacija kroz časopise na primjeru hrvatskih znanstvenih filozofskih časopisa
Tatijana Petrić. Prilozi o serijskim publikacijama u Vjesniku bibliotekara Hrvatske 1(1950.)-49(2006.)
Marica Šapro-Ficović. Starija dubrovačka periodika kao izvor informacija o čitaonicama i knjižničnoj djelatnosti u Dubrovniku od 1848. do 1918. godine
Željka Lovrenčić. Inozemna Croatica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Anka Ivanjek. O autorstvu anonimne publikacije – primjer : molitvenik Pobožne molitve iz 1678.
Gordana Dukić, Sanda Hasenay, Svjetlana Mokriš Marendić. Analiza zadovoljstva korisnika/studenata u knjižnicama Prehrambeno-tehnološkog i Pravnog fakulteta te u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek
Sanjica Faletar Tanacković, Boris Badurina. Suradnja : izazov za hrvatske narodne knjižnice
Dunja Holcer. Protupožarna zaštita u hrvatskim narodnim knjižnicama : istraživanje stanja u hrvatskim županijskim matičnim knjižnicama i knjižnicama Sisačko-moslavačke županije

Prikazi
Lucija Radoš. What Happened to the Ancient Library of Alexandria?
Anka Ivanjek. Franolić, Branko; Mateo Žagar. An historical outline of literary Croatian / Branko Franolić. The glagolitic heritage of Croatian culture / Mateo Žagar
Jelica Leščić. Extensions and Corrections to the UDC 30(2008)
Mirna Willer. Regole italiane di catalogazione REICAT

- -
- - -
- -
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
- -
- - -
-   -