- -
HKD logo
-
Hrvatsko knjižničarsko društvoHrvatsko knjižničarsko društvo
-
Vijesnik bibliotekara hrvatske
-  
- -

 Prošli brojevi:
  God. 58 (2015), br. 3-4
  God. 58 (2015), br. 1-2
  God. 57 (2014), br. 4
  God. 57 (2014), br. 1-3
  God. 56 (2013), br. 4
  God. 56 (2013), br. 3
  God. 56 (2013), br. 1-2
  God. 55 (2012), br. 3-4
  God. 55 (2012), br. 2
  God. 55 (2012), br. 1
  God. 54 (2011), br. 4
  God. 54 (2011), br. 3
  God. 54 (2011), br. 1-2
  God. 53 (2010), br. 3-4
  God. 53 (2010), br. 2
  God. 53 (2010), br. 1
  God. 52 (2009), br. 1-4
  God. 51 (2008), br. 1-4
  God. 50 (2007), br. 4
  God. 50 (2007), br. 3
  God. 50 (2007), br. 1-2
  God. 49 (2006), br. 3-4
  God. 49 (2006), br. 2
  God. 49 (2006), br. 1
  God. 48 (2005), br. 3-4
  God. 48 (2005), br. 2
  God. 48 (2005), br. 1
  God. 47 (2004), br. 3-4
  God. 47 (2004), br. 1-2
  God. 46 (2003), br. 3-4
  God. 46 (2003), br. 1-2-
God. 51 (2008), br. 1-4 (03.02.2010.)


PREDGOVOR
Uvodna riječ. (Iva Melinščak Zlodi)

ČLANCI
Maja Krtalić. Pristupi, metode i dostignuća u zaštiti novina
Branka Purgarić-Kužić. Vremenske predmetne odrednice u predmetnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice
Tamara Krajna, Helena Markulin, Andrija Levanić. Repozitorij ustanove Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Tematska cjelina 'Grad i knjižnica : rekonstrukcija pamćenja'
Uredila: Mihaela Kovačić

Predgovor : Grad i knjižnica : rekonstrukcija pamćenja (Mihaela Kovačić)
Digitalizacija i predstavljanje starih istarskih novina na mreži : Pilot-projekt 'Istarske novine online' Sveučilišne knjižnice u Puli. (Bruno Dobrić)
Stogodišnjica rođenja Đure Sudete : od pretiska do elektroničke knjige : digitalizacija zavičajne baštine. (Ilija Pejić)
Zbirka starih knjiga i rukopisa Sveučilišne knjižnice u Splitu : slaganje mozaika zavičajnosti. (Mihaela Kovačić, Petar Krolo)
Izložbe sa zavičajnom tematikom u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. (Svjetlana Mokriš Marendić)
Muzejsko izdavaštvo – ćuvar zavičajnog identiteta. (Snježana Radovanlija Mileusnić)
Zavičaj iz arhivskih spremišta (Državni arhiv u Pazinu). (Mladenka Hammer)

PRIKAZI
Ed D’Angelo. Barbarians at the gates of the public library : how postmodern consumer capitalism threatens democracy, civil education and the public good. (Mario Hibert)
Franolić, Branko. Paolino di San Bartolomeo, pioniere dell’indologia nell’Europa di fine Settecento. (Ana Ivanjek)
Smjernice za knjižnične usluge za bebe i djecu rane dobi. (Ivana Martinović)
Axiomathes 18, 2(2008). (Jelica Leščić)

***
Bibliografsko kazalo Vjesnika bibliotekara Hrvatske 46(2003) – 50(2007). (Jelica Leščić)

PREGLED
36. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva: izvještaji, zapisnik, zaključci, program rada

Izvještaj o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva: 27. rujna 2006. – 2. listopada 2008.. (Zdenka Sviben)
Izvještaj o radu regionalnih društava: rujan 2006. – listopad 2008.. (Bruno Dobrić, Anica Šabarić, Dubravka Vaštuka, Dubravka Čanić, Mihaela Kovačić, Vera Vitori, Andrea Božić, Mirela Mjazga, Nikša Matić, Željka Hatvalić, Martina Krpan Smiljanec, Gordana Vučinić, Vesna Ivanković, Melinda Grubišić-Reiter, Jelica Leščić)
Izvještaj o radu uredničkog odbora izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za niz Izdanja i Posebna izdanja HKD-a: 2006.-2008.. (Rajka Gjurković Govorčin)
Izvještaj o radu uredničkog odbora izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za niz Povremena izdanja HKD-a: 2006.-2008.. (Mirna Willer)
Izvještaj o radu uredničkog odbora izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za niz Elektronička izdanja HKD-a: 2006.-2008.. (Mirna Willer)
Izvještaj o radu uredništva Vjesnika bibliotekara Hrvatske: 2006.-2008.. (Tinka Katić, Iva Melinščak Zlodi)
Izvještaj o radu uredništva HKD Novosti: 2006.-2008.. (Irena Kranjec)
Izvještaj o radu uredništva mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničarskog društva: 2006.-2008.. (Sofija Klarin)
Zapisnik s 36. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva Pula. (Vikica Semenski, Vera Vitori)
Strategija zagovaranja knjižnica
Program rada Hrvatskoga knjižničarskog društva: 2008.-2010.. (Zdenka Sviben)

OSOBNE VIJESTI
Dvanaesta dodjela Kukuljevićeve povelje. (Mirna Willer)
Šesta dodjela Nagrade Eva Verona. (Lea Lazzarich)
Viša zvanja u knjižničarstvu 2007. i 2008.. (Vedrana Juričić)
Stručni ispiti za knjižnično osoblje 2007. i 2008.. (Jelena Filipović)
Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana bibliotekarstvo: 2007. i 2008.. (Ana Barbarić)
Magistri znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana knjižničarstvo, Poslijediplomskog studija informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007.-2008.. (Ana Barbarić)
Popis diplomiranih studenata na Dodiplomskom studiju bibliotekarstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007.-2008.. (Ana Barbarić)
Popis obranjenih diplomskih radnji na Studiju informatologije,smjer bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007.-2008.. (Ana Barbarić)
Popis diplomiranih studenata na Izvanrednom studiju bibliotekarstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007.-2008.. (Ana Barbarić)
Popis studenata koji su obranili diplomski rad na Odsjeku za informacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Osijeku 2007.-2008.. (Maja Krtalić)

IN MEMORIAM
Vlasta Maljković. (Jadranka Lisek)
Marija-Aleksandra Stunić – Maca. (Martinka Sučić)

- -
- - -
- -
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
- -
- - -
-   -