- -
HKD logo
-
Hrvatsko knjižničarsko društvoHrvatsko knjižničarsko društvo
-
Vijesnik bibliotekara hrvatske
-  
- -

 Prošli brojevi:
  God. 58 (2015), br. 3-4
  God. 58 (2015), br. 1-2
  God. 57 (2014), br. 4
  God. 57 (2014), br. 1-3
  God. 56 (2013), br. 4
  God. 56 (2013), br. 3
  God. 56 (2013), br. 1-2
  God. 55 (2012), br. 3-4
  God. 55 (2012), br. 2
  God. 55 (2012), br. 1
  God. 54 (2011), br. 4
  God. 54 (2011), br. 3
  God. 54 (2011), br. 1-2
  God. 53 (2010), br. 3-4
  God. 53 (2010), br. 2
  God. 53 (2010), br. 1
  God. 52 (2009), br. 1-4
  God. 51 (2008), br. 1-4
  God. 50 (2007), br. 4
  God. 50 (2007), br. 3
  God. 50 (2007), br. 1-2
  God. 49 (2006), br. 3-4
  God. 49 (2006), br. 2
  God. 49 (2006), br. 1
  God. 48 (2005), br. 3-4
  God. 48 (2005), br. 2
  God. 48 (2005), br. 1
  God. 47 (2004), br. 3-4
  God. 47 (2004), br. 1-2
  God. 46 (2003), br. 3-4
  God. 46 (2003), br. 1-2-
God. 48 (2005), br. 3-4 (31.03.2006.)

Ovaj dvobroj Vjesnika bibliotekara Hrvatske posvećen je uspomeni na Šimu Jurića. U spomen znamenitome bibliotekaru, bibliografu, inkunabulisti, književnom i kulturnom povjesničaru, a okupljeni oko teme "Kultura tiskarstva u Hrvatskoj: kanon i pograničje" koju je osmislila Marija Dalbello, pišu etablirani znanstveni istraživači (A. Stipčević, E. Stipčević, M. Pelc), bibliotekari (M. Kovačić, V. Čučić, M. Katić, I. Zenić, N. Bužleta, B. Dobrić, V. Lončar, N. Bezić) i povjesničari (J. Lakuš).
UVOD
Tinka Katić. Uvodna riječ
Šime Jurić. Kako sam postao bibliotekar
Tinka Katić. Bibliografija radova Šime Jurića: 1950.-2002.
Marija Dalbello. Kultura tiskarstva u Hrvatskoj: kanon i pograničje
Marija Dalbello. Print culture in Croatia: the canon and the borderlands

ČLANCI
Aleksandar Stipčević. Tiskari kao cenzori u Hrvatskoj: 1945.-1990.
Milan Pelc. Od primanja do stvaranja: hrvatska grafika 15. i 16. stoljeća
Ennio Stipčević. Paltašić, Dobrićević: bilješke uz najstarije hrvatsko glazbeno tiskarstvo
Mihaela Kovačić. Ex libris Bajamonti u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu
Jelena Lakuš. Između govornog i pisanog jezika: višejezična nakladnička slika dalmatinskog prostora prve polovice 19. stoljeća
Vesna Čučić. Prvi tiskari u Dubrovniku: s popisom tiskane građe
Mirisa Katić. Marina Battara, prva zadarska tiskarica: 1770.-1859.
Ivana Zenić. Tiskarska djelatnost u Šibeniku od 1870. do 1948. godine
Nadia Bužleta. Tiskarstvo i nakladništvo u Istri: 1859.-1941.
Bruno Dobrić. Nakladništvo na njemačkom jeziku u Puli od druge polovice 19. stoljeća do 1918. godine
Vid Lončarić. Tiskarska djelatnost Ivana Sangille u Varaždinu: 1820.-1832
Nada Bezić. Koncertni programi i plakati u Zbirci arhivske građe Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu: 1852.-1918.

- -
- - -
- -
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
- -
- - -
-   -