- -
HKD logo
-
Hrvatsko knjižničarsko društvoHrvatsko knjižničarsko društvo
-
Vijesnik bibliotekara hrvatske
-  
- -

 Prošli brojevi:
  God. 58 (2015), br. 3-4
  God. 58 (2015), br. 1-2
  God. 57 (2014), br. 4
  God. 57 (2014), br. 1-3
  God. 56 (2013), br. 4
  God. 56 (2013), br. 3
  God. 56 (2013), br. 1-2
  God. 55 (2012), br. 3-4
  God. 55 (2012), br. 2
  God. 55 (2012), br. 1
  God. 54 (2011), br. 4
  God. 54 (2011), br. 3
  God. 54 (2011), br. 1-2
  God. 53 (2010), br. 3-4
  God. 53 (2010), br. 2
  God. 53 (2010), br. 1
  God. 52 (2009), br. 1-4
  God. 51 (2008), br. 1-4
  God. 50 (2007), br. 4
  God. 50 (2007), br. 3
  God. 50 (2007), br. 1-2
  God. 49 (2006), br. 3-4
  God. 49 (2006), br. 2
  God. 49 (2006), br. 1
  God. 48 (2005), br. 3-4
  God. 48 (2005), br. 2
  God. 48 (2005), br. 1
  God. 47 (2004), br. 3-4
  God. 47 (2004), br. 1-2
  God. 46 (2003), br. 3-4
  God. 46 (2003), br. 1-2-
God. 47 (2004), br. 3-4 (27.04.2005.)


34. SKUPŠTINA HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA
Izvještaj o radu HKD: 27. rujna 2002.-23. rujna 2004. (Ana Barbarić)
Izvještaj o radu regionalnih društava: rujan 2002.-rujan 2004. (Damjana Frančić, Mirjana Milinović, Nada Profozić, Jelka Pavičić, Emilija Pezer, Ružica Junačko, Edita Bačić, Martina Dragija Ivanović, Franjo Pehar, Marica Šapro-Ficović, Borivoj Radojčić, Danica Palko, Senka Tomljanović, Renata Rupčić, Melinda Grubišić, Željan Čeč, Jagoda Matovina)
Izvještaj o radu Uredničkog odbora izdanja HKD za niz Povremena izdanja HKD-a: 2003.-2004. . (Mirna Willer)
Izvještaj o radu Stručnog odbora HKD: 2002.-2004.. (Tanja Sušec)
Izvještaj o radu Uredničkog odbora izdanja HKD za niz Izdanja HKD-a: 2002.-2004. . (Rajka Gjurković Govorčin)
Izvještaj o radu Uredništva Vjesnika bibliotekara Hrvatske: 2002.-2004.. (Tinka Katić)
Izvještaj o radu Uredništva HKD Novosti: 2002.-2004. . (Ana Barbarić)
Izvještaj o radu Uredništva mrežnih stranica HKD: 2002.-2004.. (Sofija Klarin)
Zapisnik s 34. skupštine HKD "Knjižnice, politika, javnost: hrvatske knjižnice u svjetlu europskih integracija", Šibenik, 22.-25. rujna 2004.. (Spomenka Petrović, Nedjeljka Paro)
Zaključci 34. skupštine HKD. (Alemka Belan Simić)
Hrvatsko knjižničarsko društvo: 2004.-2006.. (Alemka Belan Simić)

OSOBNE VIJESTI
Deseta dodjela Kukuljevićeve povelje . (Dora Sečić)
Četvrta dodjela nagrade 'Eva Verona'. (Verena Tibljaš)
Viša zvanja u knjižničarstvu: 2003. . (Vedrana Juričić)
Viša zvanja u knjižničarstvu: 2004. . (Vedrana Juričić)
Stručni ispiti za knjžnično osoblje u 2002. godini . (Jelena Filipović)
Stručni ispiti za knjžnično osoblje u 2003. godini . (Jelena Filipović)
Stručni ispiti za knjžnično osoblje u 2004. godini . (Jelena Filipović)
Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana bibliotekarstvo: 2003.-2004. . (Ana Barbarić)
Magistri znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana bibliotekarstvo za razdoblje od 1. siječnja 2001. do 1. veljače 2003.: dopuna . (Ana Barbarić)
Magistri znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana bibliotekarstvo za razdoblje veljače 2003. do prosinca 2004. . (Ana Barbarić)
Popis studenata koji su obranili diplomski rad na Katedri za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu u 2003. godini . (Ana Barbarić)
Popis studenata koji su obranili diplomski rad na Katedri za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu u 2004. godini . (Ana Barbarić)
Popis studenata koji su obranili diplomski rad na Katedri za knjižničarstvo pri Filozofskom fakultetu u Osijeku: 2002.-2004.. (Maja Čujić)
Branka Sorokin . (Josip Stipanov)
Dr. sc. Vesna Turčin . (Dora Sečić)
Irina Pažameta . (Lobel Machala)

ČLANCI
Dora Sečić. Ishodišta razvoja hrvatske bibliografije u Kr. sveučilišnoj (današnjoj Nacionalnoj i sveučilišnoj) knjižnici u Zagrebu
Dora Sečić. Doprinos Mate Ujevića razvoju hrvatske bibliografije
Tomislav Murati. Obuhvat građe u nacionalnim tekućim bibliografijama: pregled pristupa u drugoj polovici 20. stoljeća
Slavko Harni. Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga: 1835-1940: struktura, geneza i kulturno-povijesno značenje
Slavko Harni. Jugoslavizam i kriterij hrvatske retrospektivne bibliografije: bibliografski prijepori iz 1955. godine
Lobel Machala. Hrvatska bibliografija na CD-ROM-e. Niz A, Knjige 1990-2002.
Jelica Leščić. Kazala i hrvatske nacionalne bibliografije
Tomislav Murati. Problem selekcije i određivanja kriterija za izbor građe za tekuće nacionalne bibliografije članaka: primjer Hrvatske bibliografije. Niz B, Prilozi u časopisima i zbornicima

IN MEMORIAM
Mirjana Godec . (Nada Avakumović)
Zlatko Keglević. (Srećko Jelušić)
Vera Mudri-Škunca. (Alemka Belan Simić)
Stojanka Širola rođ. Maričić. (Irena Pilaš)
Slavica Filipović . (Ružica Junačko)
Marija Durđica Lukić . (Ružica Junačko)
Šime Jurić . (Tinka Katić)

PRIKAZI
Bibliografija Marka Marulića: treći dio: radovi o Maruliću (1565-2000) . (Dubravka Dujmović)
Knowledge organization: international journal devoted to concept theory, classification, indexing and knowledge representation 30, 1(2003). (Jelica Leščić)
Cataloging and classification quarterly 37, 1-2(2003). (Jelica Leščić)
Journal of digital information 1(1997) . (Jelica Leščić)

DOKUMENTI
Izjava o međunarodnim kataložnim načelima: nacrt prihvaćen na Prvom IFLA-inom sastanku stručnjaka povodom izrade međunarodnog kataložnog pravilnika, Frankfurt, Njemačka, 2003.

Dodatak

Pojmovnik

- -
- - -
- -
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
- -
- - -
-   -