- -
HKD logo
-
Hrvatsko knjižničarsko društvoHrvatsko knjižničarsko društvo
-
Vijesnik bibliotekara hrvatske
-  
- -

 Prošli brojevi:
  God. 58 (2015), br. 3-4
  God. 58 (2015), br. 1-2
  God. 57 (2014), br. 4
  God. 57 (2014), br. 1-3
  God. 56 (2013), br. 4
  God. 56 (2013), br. 3
  God. 56 (2013), br. 1-2
  God. 55 (2012), br. 3-4
  God. 55 (2012), br. 2
  God. 55 (2012), br. 1
  God. 54 (2011), br. 4
  God. 54 (2011), br. 3
  God. 54 (2011), br. 1-2
  God. 53 (2010), br. 3-4
  God. 53 (2010), br. 2
  God. 53 (2010), br. 1
  God. 52 (2009), br. 1-4
  God. 51 (2008), br. 1-4
  God. 50 (2007), br. 4
  God. 50 (2007), br. 3
  God. 50 (2007), br. 1-2
  God. 49 (2006), br. 3-4
  God. 49 (2006), br. 2
  God. 49 (2006), br. 1
  God. 48 (2005), br. 3-4
  God. 48 (2005), br. 2
  God. 48 (2005), br. 1
  God. 47 (2004), br. 3-4
  God. 47 (2004), br. 1-2
  God. 46 (2003), br. 3-4
  God. 46 (2003), br. 1-2-
God. 57 (2014), br. 1-3 (15.03.2015.)


 
Predmetno kazalo. (Jelica Leščić)
Uvodno. (Jelica Leščić)
Uvodna riječ. (Branka Purgarić-Kužić)

Članci
Sonja Špiranec. Subjektivna paradigma sadržajnog označivanja
Predrag Perožić. Modeliranje metapodatka u RDF-u : autorizirani metapodaci i SKOS
Danijela Getliher, Ana Knežević Cerovski. Međunarodni standardni broj imena (ISNI) u kontekstu normativnog nadzora
Sonja Špiranec, Blaža Livaja. Korisničke oznake i predmetne odrednice: istraživanje funkcionalnosti kao prilog unapređenju predmetnoga pristupa
Kornelija Petr Balog, Inge Majlinger Tanocki. Dosljednost predmetnog označivanja elektroničke građe u mrežnim katalozima hrvatskih narodnih knjižnica
Marin Juraga. Specifičnost u oblikovanju predmetnih odrednica za izražavanje odnosa ili utjecaja u sustavu predmetne obrade Knjižnica grada Zagreba
Drahomira Gavranović. Osuvremenjivanje sustava za sadržajno označivanje : primjer UDK skupine 2 Religija. Teologija
Romana Jadrijević, Drahomira Gavranović. Predmetna obrada fantastične i znanstveno fantastične književnosti : pilotno istraživanje
Gordana Hadjina, Martina Čuljak, Lovela Machala Poplašen. Klasifikacijski sustavi u knjižnicama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Renata Oštarić. Problem klasifikacije knjižnične građe iz medicinske etike, medicinske deontologije i bioetike unutar sheme Univerzalne decimalne klasifikacije
Martina Čuljak. Klasifikacijski sustavi u medicinskim knjižnicama SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske
Ksenija Švenda-Radeljak. Tezaurus znanstvenog područja socijalnih djelatnosti – grana socijalna politika : prilog predmetnoj obradi
Dragutin Nemec. Označivanje pravnih sadržaja u Knjižnici Pravnog fakulteta u Zagrebu
Irena Galić Bešker. Sadržajna obrada i klasifikacija : Zbirka rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Tatjana Mihalić, Marija Keča. Sadržajna obrada glazbe – stanje i mogućnosti
Mira Miletić-Drder, Nikolina Gošljević. Sadržajna obrada kartografske građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Ana Vukadin. Imenovani entiteti u predmetnom označivanju : LCSH i Nuovo soggettario
Andrea Gornik. Predmetno označivanje građe područja filmske umjetnosti i kinematografije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Suzana Dimovski. Predmetna obrada publikacija iz područja medicine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Vesna Vlašić Jurić, Tamara Ilić Olujić. Važnost odrednice za vrstu i fizičko obilježje pri sadržajnoj obradi i analizi likovnih djela : na primjeru likovne građe iz Grafičke zbirke NSK u Zagrebu
Melanija Sekne. Predmetne odrednice u području književnosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Branka Purgarić-Kužić. Povijesni sadržaji i predmetna obrada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Lidija Jurić Vukadin. Skraćeno izdanje Univerzalne decimalne klasifikacije

Prikazi
Lee, Marta K. Mentoring in the library : building for the future. (Renata Oštarić)
IFLA – Guidelines for Subject Access in National Bibliographies. (Jelica Leščić)

In memoriam
Pavao Galić. (Željka Aleksić)

- -
- - -
- -
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
- -
- - -
-   -