- -
HKD logo
-
Hrvatsko knjižničarsko društvoHrvatsko knjižničarsko društvo
-
Vijesnik bibliotekara hrvatske
-  
- -

 Prošli brojevi:
  God. 58 (2015), br. 3-4
  God. 58 (2015), br. 1-2
  God. 57 (2014), br. 4
  God. 57 (2014), br. 1-3
  God. 56 (2013), br. 4
  God. 56 (2013), br. 3
  God. 56 (2013), br. 1-2
  God. 55 (2012), br. 3-4
  God. 55 (2012), br. 2
  God. 55 (2012), br. 1
  God. 54 (2011), br. 4
  God. 54 (2011), br. 3
  God. 54 (2011), br. 1-2
  God. 53 (2010), br. 3-4
  God. 53 (2010), br. 2
  God. 53 (2010), br. 1
  God. 52 (2009), br. 1-4
  God. 51 (2008), br. 1-4
  God. 50 (2007), br. 4
  God. 50 (2007), br. 3
  God. 50 (2007), br. 1-2
  God. 49 (2006), br. 3-4
  God. 49 (2006), br. 2
  God. 49 (2006), br. 1
  God. 48 (2005), br. 3-4
  God. 48 (2005), br. 2
  God. 48 (2005), br. 1
  God. 47 (2004), br. 3-4
  God. 47 (2004), br. 1-2
  God. 46 (2003), br. 3-4
  God. 46 (2003), br. 1-2-
God. 53 (2010), br. 3-4 (08.03.2011.)


 
Predmetno kazalo. (Jelica Leščić)
Uvodna riječ. (Jelica Leščić)

Članci
Kornelija Petr Balog, Martina Dragija Ivanović, Kristina Feldvari. Percepcija kvalitete ‘iznutra’ : razgovori s ravnateljima narodnih i voditeljima visokoškolskih knjižnica
Radovan Vrana, Jasna Kovačević. Položaj knjižnice u umreženom društvu
Antal Balog. Poslovanje knjižnica u zadaći prikupljanja sredstava
Ivan Kraljević. Knjižničari u virtualnoj zajednici : raspravište Hrvatskoga knjižničarskog društva
Ivana Pažur, Bojan Macan. KEKS – kratki edukacijski knjižnični seminari, primjer poučavanja korisnika Knjižnice instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu
Renata Bošnjaković. Muzejska knjižnica i zavičajna zajednica – primjeri iz prakse
Ivana Knežević. Od zavičajne zbirke muzejske knjižnice do mrežnoga kataloga
Zorka Renić, Tatjana Kreštan. Izložbe – iskorak u zajednicu
Sanja Bunić. Volonteri u knjižnici – okolnosti i mogućnosti
Ljiljana Črnjar, Ljiljana Vugrinec. Uloga i značaj pokretnih knjižnica u životu lokalne zajednice
Helena Novak. Anketno istraživanje Zadovoljstvo korisnika Gradske knjižnice Zadar

Izlaganja
Daniela Živković. Pogled u povijest Hrvatskoga knjižničarskog društva na njegovu 70. obljetnicu
Blanka Salatić. Knjižnica osječkog odvjetnika Hermanna Weissmanna : pravna građa
Iva Ciceran. Gradska knjižnica – dnevni boravak grada
Karmen Krnčević, Antonija Miše. Gradska knjižnica 'Juraj Šižgorić' Šibenik – važno žarište kulturnoga i društvenoga života grada
Ana Knežević. Knjižnica Arheološkog muzeja u Osijeku
Ilija Pejić. Reci mi što čitaš – susreti najčitatelja narodnih knjižnica Bjelovarsko-bilogorske županije (2004.-2010.)

 
Okrugli stol Kulturno dobro u knjižnicama : prikaz. (Mihaela Kovačić)
Panel Suradnja srodnih knjižnica i značaj državnih informacija za širu društvenu zajednicu : prikaz. (Edita Bačić, Blaženka Peradenić-Kotur)

Pregled
37. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva Knjižnica u zajednici Tuheljske Toplice, 29. rujna – 1. listopada 2010.
Izvještaj o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva u mandatnom razdoblju 2008.-2010.. (Zdenka Sviben)
Izvještaj o radu Stručnog odbora. (Tamara Krajna)
Izvještaj o radu Etičkog povjerenstva. (Nebojša Lakić)
Izvještaj o radu regionalnih društava. (Dubravka Čanić, Jelica Leščić)
Izvještaj o radu uredničkih odbora izdanja HKD-a. (Ana Barbarić, Irena Kranjec, Rajka Gjurković Govorčin, Dorja Mučnjak, Jelica Leščić)
Izvještaj o radu uredništva mrežnih stranica. (Dijana Machala)
Program rada Hrvatskoga knjižničarskog društva 2010.-2012.. (Marijana Mišetić)

Osobne vijesti
Viša zvanja u knjižničarstvu
Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana bibliotekarstvo. (Ana Barbarić)
Magistri znanosti iz znanstvenog polja informacijske znanosti, grana bibliotekarstvo. (Ana Barbarić)
Popis diplomiranih studenata na studiju bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. (Ivana Hebrang Grgić)
Stručni ispiti za knjižnično osoblje. (Jelena Filipović)
Kukuljevićeva povelja. (Dragutin Katalenac)
Nagrada Eva Verona. (Ivanka Stričević)

In memoriam
Stanka Bručić-Dvoršak. (Ivanka Stričević)

- -
- - -
- -
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
- -
- - -
-   -